صفحه اصلي > محتوای سازمانی > خدمات رفاهی و ورزشی > مراکز اقامتی > مجموعه خانه دریا 
 
 1. در صورت کنسلی واحد اقامتی 20درصد هزینه کل ثبت نام کسر و 80 درصد مبلغ ثبت نام عودت داده می‌شود.
 2. ظرفیت هر ویلا 6 تخته بوده و حداکثر ظرفیت پذیرش 10 نفر نفر می باشد
 3. پذیرش بیشتر از دو خودرو امکان پذیر نمی باشد
 4. هر ویلا دارای دو تخت 2 نفره، 2 تخت یک نفره می باشد.
 5. زمان ورود به مجموعه ساعت ۱5 بعد از ظهر و زمان خروج ساعت ۱1 ظهر می باشد
 6. پذيرش ميهمانان مطابق با ليست اعلامی ازسوی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی توسط متصدی پذیرش مجتمع انجام می‌پذيرد. و ویلا فقط به شخص متقاضي (معرفی شده در لیست سازمان) تحویل می‌گردد.
 7. همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی برای کلیه مهمانان الزامی است.
 8. استفاده از اماکان اقامتی برای واجدین شرایط به صورت مجردی ممنوع می‌باشد. همکاران مجرد در صورت تمایل جهت استفاده از امکانات اقامتی باید به همراه بستگان درجه یک (پدر،مادر،خواهر،برادر) از امکانات مذکور استفاده نمایند.
 9. چنانچه متقاضی نتواند در مدت مقرر در مجتمع حضور یابد، باید حداقل هفت روز قبل از تاریخ رزور خود مراتب را به واحد رفاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نماید تا هزینه به ایشان مسترد گردد، در غیر این صورت استرداد وجه رزرو امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 10. کلیه شئونات اخلاقی و شعائر اسلامی را در محيط مجموعه و داخل ویلاها رعایت فرمایید.
 11. استفاده كننده مكلف به حفظ و نگهداري وسايل و امكانات موجود در ويلا است و مسئوليت بروز خسارت را بعهده خواهد داشت.
 12. جهت حفظ پاکيزگی و بهداشت ويلاها ورود حيوانات به مجتمع ممنوع می‌باشد.