صفحه اصلي > معرفی سازمان > دفاتر نمایندگی 
 

مدیران / هیأت اجرایی دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

 

   ردیف  
شهرستان مدیر / هیأت اجرایی
1
باخرز
رضا املاکی شهرنوی
2
بجستان حسین مرجانی
3
 بردسکن مرتضی رمضانی
4
 تایباد مهران آریامنش
5
 تربت حیدریه محمد گل محمدی
 6  تربت جام رحمت پندی
 7  جغتای مجید قره قاشلو
 8  جوین اسماعیل پرگاله
 9  چناران سعید زارع نژاد اشکذری
 10   خلیل آباد      سیدفرید شیبانی ترشیزی      
 11  خواف رضا ممتاز
 12  درگز حمزه فلاح پور
 13  رشتخوار حسین ایزدی
 14 
 سبزوار  سید محسن حسینی شاد
سیدهادی دلبری
ابوالفضل توحیدی نیا
 15   سرخس علی اصغر شریعت
 16    طرقبه و شاندیز   
علی گنج آبادی
 17  فریمان معین جهانی
 18  قوچان محسن محمدتقی زاده
 19  کاشمر مسعود محجوب
 20  کلات علی شادیان خاکستر
 21  گناباد غلامرضا مرادی کلات
 22  مه ولات  محمد دانشجو
 23 
 نیشابور   محمدرضا ذاکری
هادی قدیری
مریم محمدی