صفحه اصلي > معرفی سازمان > گروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی > کمیسیون تخصصی نقشه برداری 
 

 

کمیسیون تخصصی نقشه برداری دوره نهم

علیرضا نسب الحسینی

رئیس


احمد اسدی

نایب رئیس

علیرضا ملکی ابرده

دبیر

امید دانشمندی

عضو اصلی

سیدجلال راستگو

عضو اصلی

مجتبی صبوری

عضو اصلی

احسان فراحتی

عضو اصلی