صفحه اصلي > معرفی سازمان > گروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی > کمیسیون فناوری‌های نوین ساختمان و صنعتی‌سازی 
 

 

کمیسیون فناوری های نوین ساختمان و صنعتی سازی

محمدرضا مهردوست

رئیس

سامان اسدیان

نایب رئیس

راحله منظمی

دبیر

حامد ره پیما

عضو اصلی

حسین صباغیان طوسی

عضو اصلی

ناصر ظریف مقدم باصفت

عضو اصلی

محسن گرامی

عضو اصلی

سیدمهدی مداحی

عضو اصلی