صفحه اصلي > معرفی سازمان > گروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی > کارگروه پایش اخلاق حرفه‌ای 
 

 

اعضای کارگروه پایش اخلاق حرفه ای

مرتضی کهنموئی

رئیس

معین جهانی

نایب رئیس

سوده پورصادقی

دبیر

حامد تاجی

عضو اصلی

مجید فرجامی

عضو اصلی

مهدی علی آبادی

عضو اصلی

مصطفی اسدی

عضو اصلی

 

 

آگاهی بخشی (این پیام ها به صورت هفتگی هر سه شنبه بروز می شود)
پیام شماره 1 در اجرای ماده ۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع بند یک تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت ۵۲۶۵۰ ه - مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۵ هیات وزیران، نظام‌نامه رفتار اخلاقی حرفه‌ای در مهندسی ساختمان در چارچوب اصول اخلاق حرفه‌ای ذکر شده در آن، در سه فصل تصویب و ابلاغ گردیده است. رعایت و اجرای این نظامنامه توسط مهندسان و بنگاه‌های حرفه‌ای مهندسی ساختمان مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ الزامی است
 پیام شماره 2
اصل یکم اصول اخلاق حرفه‌ای در مهندسی ساختمان: "رجحان" منافع عمومی، حفظ محیط زیست، میراث فرهنگی و رعایت قانون بر منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع
 پیام شماره 3
اصل دوم اصول اخلاق حرفه‌ای در مهندسی ساختمان: انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه‌ای و همراه با مراقبت و خودداری از اقدامی که با حقوق عمومی، صاحبان کار و اشخاص ثالث مغایرت داشته باشد
 پیام شماره 4
 اصل سوم اصول اخلاق حرفه‌ای در مهندسی ساختمان: رفتار شرافتمندانه، مسوولانه، توام با امانت‌داری، رازداری، انصاف و حسن نیت و منطبق بر دانش حرفه‌ای در عرضه‌‌ خدمات مهندسی در برابر صاحبان کار و خودداری از هر اقدامی که با منافع قانونی صاحبان کار مغایرت داشته باشد.
 پیام شماره 5
 اصل چهارم اصول اخلاق حرفه‌ای در مهندسی ساختمان: احتراز از رفتاری که موجب لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعی یا وهن صاحبان حرفه مهندسی باشد.
 پیام شماره 6
 اصل پنجم اصول اخلاق حرفه‌ای در مهندسی ساختمان: اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد.
 پیام شماره 7
 رفتار حرفه‌ای: شیوه‌ی رفتار با کارفرمایان، مهندسان و بنگاه‌های حرفه‌ای مهندسی ساختمان، همکاران و اشخاص تحت مدیریت خود، جامعه و محیط زیست در انجام خدمات مهندسی و اخذ تصمیم‌های حرفه‌ای
 پیام شماره 8
 عرف در مهندسی ساختمان: رویه یا نظر پذیرفته شده توسط خبرگان حرفه در یک رشته مهندسی که آن را به عنوان رویه یا نظر مورد قبول مهندسان آن رشته در اجرای فعالیت‌های مهندسی مطابق با مقررات، ضوابط، الزامات، آیین‌نامه های کار و استانداردهای اجباری، در عمل به کار گرفته باشند یا در مجامع مهندسی اعلام کرده باشند.
 پیام شماره 9
 مصادیق رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
 • رفتار عمومی
 • رفتار با کارفرمایان، طرف‌های قرارداد مهندسی و اشخاص در استخدام
 • رفتار با اشخاص حقیقی و حقوقی همکار
 پیام شماره 10

 مصادیق رفتار عمومی:

 • رعایت اصول اخلاق حرفه­‌ای در انجام خدمات مهندسی و انجام آن‌ها مطابق قوانین و مقررات حرفه­‌ای مهندسی ساختمان از جمله رعايت ضوابط و مقررات شهرسازی، الزامات مقررات ملی ساختمان، آیین کارها، آیین­‌نامه های لازم­‌الرعايه و استانداردهای اجباری
 پیام شماره 11

 رفتار عمومی:

 • رعایت عرف مهندسی و خودداری از قبول هر درخواستی از هر مرجعی اعم از کارفرما یا ناظران عمومی و خصوصی که با اصول مزبور یا قوانین، مقررات، الزامات، آیین کارها، آیین­نامه ها و استانداردهای اجباری مغایرت داشته و یا احتراز از آن­ها الزامی شده باشد.
 • به کار گرفتن دقت، مهارت و دانش فنی لازم در انجام کار حرفه­‌ای.
 پیام شماره 12

 رفتار عمومی:

 • پرهیز از توسل به روش‌های متقلبانه، متخلفانه و مجرمانه برای کسب منافع مالی، امتیازات حرفه‌ای و سازمانی یا به دست آوردن پروانه اشتغال به‌ کار حرفه‌ای و گواهینامه صلاحیت در امور مهندسی و فنی برای خود یا دیگران
 • اجتناب از تاسيس محل كسب و پيشه برای انجام خدمات فنی و مهندسی بدون داشتن پروانه اشتغال به ‌کار حرفه‌ای یا گواهینامه صلاحیت لازم
 پیام شماره 13

 رفتار عمومی:

 • خودداری از اعلام نظر تخصصی و رسمی در زمینه‌ای که دانش و اطلاع کافی و ارزيابی دقيق از آن ندارد.
 • اجتناب از تصدی همزمان مسووليت در دو مرجع که يکی بر دیگری وظيفه نظارتی دارد و خوداظهاری در مواردی که احتمال تضاد منافع وجود دارد.
 پیام شماره 14

 رفتار عمومی:

 • راست­‌گویی در اظهارات فنی و شهادت­‌ها یا گزارش­‌های کتبی كارشناسی و کتمان نکردن واقعیت­‌های مربوط به آن
 • امانت­‌داری و دقت در رسیدگی و تایید میزان کار درج شده در صورت وضعیت­‌ها و صورت کارکردهای فنی و مالی
 پیام شماره 15

 رفتار عمومی:

 • ندادن اجازه به شخص ديگر جهت استفاده از نام، نشان، مهر، امضا، اعتبار، مدرک تحصيلی، پروانه اشتغال به کار حرفه­‌ای خود يا شخص حقوقی وابسته به خود که از آن استفاده‌ی مغایر با اخلاق یا قانون نماید.
 • قرار ندادن محصول کار حرفه­‌ای خود در اختيار ديگری برای عرضه‌ی آن به نام طرف یا اشخاص ثالث
 پیام شماره 16
  رفتار عمومی:
 • پذيرش مسوولیت محصول، خدمت و آثار کار حرفه­‌ای خود و کارکنان تحت سرپرستی
 • امضای نقشه­‌ها، مدارک و دستور کارهای فنی که به صورت انفرادی يا گروهی به منظور اجرا ارایه می­‌کند.
 • پذيرش مسوولیت حرفه­‌ای مشاوره­‌های فنی و تخصصی رسمی خود، ولو آن که در قبال آن حق­‌الزحمه دریافت نکند.
 • پرهيز از دادن وعده‌های خلاف واقع و مغاير با اصول و استانداردهای خدمات حرفه­‌ای به منظور ترغيب کارفرمايان به واگذاری کار