صفحه اصلي > معرفی سازمان > گروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی > کمیسیون تخصصی برق 
 

 

اعضای کمیسیون تخخصی برق دوره نهم

محمدرضا میری

رئیس

جواد سلیمانی

نایب رئیس

سهیلا اسدی

دبیر

نعمت ایل بیگی

عضو اصلی

عباسعلی پورمحمد

عضو اصلی

شهاب شالفروشان

عضو اصلی

بهروز شوقی مطلق

عضو اصلی