چک لیست‌های گروه شهرسازی

دریافت چک لیست کنترلی دستور تهیه نقشه - قبل از صدور پروانه

دریافت فرمت ارائه گزارش دستور تهیه نقشه - قبل از صدور پروانه*      فایل PDF       فایل Word
دریافت فرمت ارائه گزارش انطباق - بعد از صدور پروانه*                        فایل PDF      فایل Word

دریافت چک لیست کنترلی انطباق - بعد از صدور پروانه


* جهت دانلود فایل word از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید و یا در مرورگر کروم از طریق گزینه save link as اقدام به دانلود نمایید.