صفحه اصلي > معرفی سازمان > گروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی > کمیسیون تخصصی شهرسازی 
 


اعضای کمیسیون تخصصی شهرسازی دوره نهم

علی همایی فر

رئیس

غزاله ربانی

نایب رئیس

زهرا دل آسایی مروی

دبیر

مرجان اشراقی

عضو اصلی

ستاره تازه دل

عضو اصلی

سیدمرتضی حسین پور

عضو اصلی

مسعود عدالتی

عضو اصلی


 

چک لیست‌های گروه شهرسازی

دریافت چک لیست کنترلی دستور تهیه نقشه - قبل از صدور پروانه

دریافت فرمت ارائه گزارش دستور تهیه نقشه - قبل از صدور پروانه*      فایل PDF       فایل Word
دریافت فرمت ارائه گزارش انطباق - بعد از صدور پروانه*                        فایل PDF      فایل Word

دریافت چک لیست کنترلی انطباق - بعد از صدور پروانه


* جهت دانلود فایل word از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید و یا در مرورگر کروم از طریق گزینه save link as اقدام به دانلود نمایید.