مجموعه شهر ورزش


    ویژه بانوان
    مجموعه شهر ورزش شعبه سیدرضی

    ۱۵ درصد تخفیف ویژه اعضاء و خانواده محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی    

    آدرس: جنب پل هاشمیه بین سیدرضی ٣ و ۵

    تلفن هماهنگی و کسب اطلاعات: ٣۶٠١۶٩٠٩