سامانه پرداخت الکترونیک تعرفه های مهندسان، معماران تجربی و کاردان ها (سامانه پاتمک)
ارایه خدمات ثبت اظهارنامه مالیاتی
فرایند کسر ظرفیت مجریان ذیصلاح
سالن‌های ورزشی ویژه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
ثبت شناسه ملی شركت‌ها
شروع ثبت نام اقامتگاه‌های ساحلی شمال کشور ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
انتشار کتابچه راهنمای آموزش و پذیرش