انتخاب مهندس سینا صبری به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
نحوه پذیرش مجازی کمیته نظام پیشنهادها
سامانه پرداخت الکترونیک تعرفه های مهندسان، معماران تجربی و کاردان ها (سامانه پاتمک)
فرایند کسر ظرفیت مجریان ذیصلاح
شروع ثبت نام اقامتگاه‌های ساحلی شمال کشور ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی