واریز وجوه حق‌الزحمه مهندسان ناظر
انتشار کتابچه راهنمای آموزش و پذیرش
لیست منتخبین انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی
آزادسازی ۳۰ درصد نهایی حق الزحمه نظارت
جدول تعرفه اصلاحی سال 1399