صفحه اصلي > قوانین،دستورالعمل و فرم ها > دستورالعمل ها 
 

دستورالعمل اجرایی تغییر ناظر

دستورالعمل و راهنمای انتخاب، بکارگیری و نصب برقگیر حفاظتی در ساختمان

دستورالعمل و راهنمای ایمنی تاسیسات برقی کارگاه های ساختمانی

دستورالعمل و راهنمای تست و تحویل تاسیسات برقی

وحدت رویه در طراحی و کنترل سازه

نظام نامه كارآموزي مهندسان طراح و ناظر لوله كشي گاز يك چهارم پوند

راهنمای طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه

چگونگی اعمال ظرفیت پایه ارشد در ظرفیت اشتغال مهندسان حقیقی

نقشه هاي عمق و تراز سطح آب زيرزميني در محدوده شهر مشهد

کلیات گزارش مطالعات ژئوتكنيك براساس شيوه نامه 1401 (در قالب يكسان)

ويرايش جديد كتابچه فناوري هاي نوين مورد استفاده در صنعت ساختمان

دستورالعمل نصب, اجرا, بهره برداری و بازرسی جرثقیل های برجی

دستورالعمل جانمایی،نصب بهره برداریو بازرسی جرثقیل های برجی در صحن شورای فنی استان

دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان

دستورالعمل افزایش ضریب امنیتی منازل مسکونی

دستورالعمل مدت اعتبار قبولی آزمون های ورود به حرفه مهندسی

دستورالعمل نحوه انجام فعالیت خدمات حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاهها

صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی(معدل دانشنامه رسمی کمتر از 12)

دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر نحوه فعالیت ناوگان جرثقیل

دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان

دستورالعمل فرایند پیشنهادی صدور مجوز زمانی و مکانی موردی برای ناوگان جرثقیل

دستورالعمل درخصوص درخواست صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی در صورت داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی

دستور العمل بازرسي و آزمايش جوش

 

دستورالعمل استاندارد سقف هاي مرکب عرشه فولادي

دستورالعمل طراحي سازه اي و الزامات و ضوابط عملکردي و اجرايي نماي خارجي ساختمانها

دستورالعمل الزامات مجامع عمومي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان

دستورالعمل انجام خدمات مهندسي براي احداث ساختمان کارگر و ديوارکشي در مزارع

دستورالعمل نحوه صدور پروانه اشتغال در پايه ارشد

دستورالعمل مرتبط با حريم هاي سه گانه تونل هاي قطار شهري مشهد

دستورالعمل حفاظت ساختمان ها در برابر صاعقه

دستورالعمل و ضوابط طراحي،نظارت و اجراي سيستم هاي اعلام حريق

دستورالعمل اجراي سيستم هاي اتوماسيون و کنترل ساختمان

دستورالعمل طرح و اجراي همبندي در ساختمانها

دستورالعمل طرح و اجراي همبندي اضافي در ساختمانها

دستورالعمل اندازه گيري مقاومت الکترود زمين و مقاومت ويژه خاک

دستورالعمل اجرايي آيين نامه آموزشي ايمني كارفرمايان ، كارگران و كارآموزان و آيين نامه ايمني امور پيمان

دستورالعمل متقاضيان اخذ پروانه اشتغال به کار حقوقي

دستورالعمل اجرای سیستم زمین در ساختمانها

دستورالعمل اجرايي گودبرداريهاي ساختماني

دستورالعمل درخواست ایجاد تشکل

دستورالعمل اجرايي نحوه استفاده از سيستم هاي فناوري نوين در ساخت سازمان مسكن مهر

دستورالعمل وحدت رویه  اجرایی جهت ایمنی در ساختمان (آتش نشانی-نظام مهندسی ساختمان)

دستورالعمل تخلفات در آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان

دستورالعمل تشخيص صلاحيت و صدور پروانه اشتغال به كار شركتهاى خدمات فني آزمايشگاهي  

دستورالعمل حفظ و مراقبت درختان به هنگام انجام عملیات ساختمانی

دستورالعمل در خصوص شرايط احراز صلاحيت و تعيين پايه سازندگان حقوقي

دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيت مهندسان پيشكسوت

دستورالعمل نحوه دريافت حق الزحمه دفاتر پيشخوان شهرسازي

دستورالعمل نحوه فعاليت درخصوص مهندسين شاغل دربخش نظارت ساختمانها و متقاضي فعاليت موردي دربخش اجرا

دستورالعمل و ضوابط اجرایی سیستم های اعلام حریق

دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار آموزش

دستورالعمل تاییدیه کمیته نما قبل از صدور پروانه

دستور العمل نحوه معرفي بازرسان سازمان استان توسط هيات مديره و انتخاب آنان توسط مجمع عمومي