صفحه اصلي > قوانین،دستورالعمل و فرم ها > آئین نامه ها و شیوه نامه ها 
 

تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و شرکت مخابرات منطقه خراسان رضوی

شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران (مورخ 1382/05/13)

فهرست موارد آیین‌نامه‌ای در ارتباط با بحث گرمایش کارگاه‌ها

شيوه نامه 982 با موضوع اجرا، نظارت و نمونه گيري و آزمون بتن در ساختمان

شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی

آيين نامه اجرايي صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمانها

آيين نامه اجرايي ايجاد باغ بام(مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد)

نظام‌نامه اجرایی نظام پیشنهادات

نظام نامه نحوه تشکيل و اداره دفاتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها

وظايف مهندسين ناظر در قانون پيش فروش

آيين نامه اجرايي موضوع تبصره(5)ماده 169 مکرر قانون ماليت هاي مستقيم

آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله( استاندارد 2800 ويرايش چهارم)

پیوست 6 استاندارد 2800(ویرایش چهار)-طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری)

نظام نامه گروههاي تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها

نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

نظام نامه وحدت رويه محاسبات سازه ( ويرايش چهارم)

اصلاحیه آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان

آیین نامه شرایط احراز صلاحیت بازرسان و اعضای شورای انتظامی

آيين نامه اجرايي شركت در همايش هاي علمي بين المللي داخل كشور

آئين نامه انضباطي سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی  

آئين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

آئين نامه هيات مشورتي سازمان مصوب هيات مديره  

آيين نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي  

آيين نامه اجرايي شركت در همايش هاي علمي بين المللي خارج از كشور  

آيين نامه اجرايي مواد 3 و 5 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني  

آيين نامه تاسيسات اطفاء و اعلام حريق(ويرايش اول)

آيين نامه تخلفات رايانه اي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي  

آيين نامه طرح هاي پژوهشي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي  

آيين نامه ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان  

آيين نامه نحوه تعيين كارشناس رسمي براي دستگاههاي دولتي  

آيين نامه نظام دريافت ، بررسي و اجراي پيشنهادها سازمان نظام مهندسي ساختمان استان  

آیین نامه اجرایی شرکت در همایش های علمی - ملی داخل کشور  

آیین نامه تخصیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران  

آیین نامه چاپ , نشر و توزیع کتاب

اصلاحات آيين نامه اجرايي - تاريخ درج : شهريور 88  

اصلاحيه دستورالعمل اجرائی شيوه نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی  

شيوه نامه اجرايي طراحي،اجراونظارت بر لوله كشي گاز متقاضيان عمده با ميزان مصرف ساعتي بيش از 160مترمكعب

شيوه نامه اجرايي نظارت بر طراحي و اجراي استاندارد تاسيسات برق كليه اماكن

شيوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به كار شركتهاي مشاور و پيمانكار

شیوه نامه انتخابات هیات رئیسه گروههای تخصصی       شرایط احراز صلاحیت داوطلبین   

برنامه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب