صفحه اصلي > کمیسیونها و گروههای تخصصی > کمیسیون ها و کمیته ها > رفاه و ورزش 
 

 

  

مقدمه

این کمیسیون ابتدا در قالب کمیته ورزش فعالیت خود را در تاریخ20/5/88 آغاز نمود و سپس در اواسط دوره ششم در مهر ماه 1393 و بر اساس مصوبه هیات مدیره دوره ششم با کمیته رفاه ادغام گردید و به کمیسیون رفاه و ورزش تغییر نام داد.

 

اهداف

1-شناسایی ورزشکاران و پیشکسوتان سازمان نظام مهندسی

2-ایجاد زیر ساخت های ترویج و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی جهت تبیین فرهنگ سلامت

3-ترغیب خانواده های مهندسان به فعالیت های مفرح و ورزشی

4- ارائه خدمات رفاهی در زمینه های مختلف به جامعه مهندسی استان

 

اهم اقدامات

1- یازده رشته ويژه آقايان و هشت رشته ويژه خانم ها به صورت منظم، مستمر و هفته اي تمرين دارند و به صورت فصلي مسابقات شهري و استاني برگزار مي گردد.

2- برگزاري 130 مسابقه انفرادي و تيمي در رشته هاي 10 گانه ويژه آقايان عضو سازمان

3-  برگزاري 44 مسابقه انفرادي و تيمي در رشته هاي 8 گانه ويژه بانوان عضو سازمان

4- برگزاري 12مسابقه در رشته هاي شنا، شطرنج، آمادگي جسماني و ... ويژه فرزندان اعضاء

5- حضور در مسابقات نظام مهندسي های كشور در سال هاي 90تا 94 كه هر ساله موفق به كسب عنوان اولی و دومي از سوي كاروان ورزشي اعزامي خراسان رضوي در بين 31 استان شده است.

6-  برگزاری ورزش های همگانی جهت اعضا در مجموعه باغ ارغوان

7- برگزاری مسابقات  متعدد مفرح ورزشی و خانوادگی در باغ ارغوان