مقدمه

با توجه به رشد چشمگیر صنعت ساختمان در استان و از طرفی فراوانی حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی و نیز براساس مواد 2 و 16 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه کارگاه‌های ساختمانی ضرورت ایجاد و فعالیت «کمیسیون ایمنی و حفاظت کار» احساس می‌شود که بایستی این کمیسیون با فرهنگ‌سازی و آموزش و همکاری مهندسان ناظر، سازنده و کلیه دست اندرکاران که همه به عنوان عناصر کلیدی از یک مجموعه، نقش مؤثری در حصول به این اهداف را ایفاء می نمایند، بتوانیم حوادث ناشی از کار را در صنعت ساختمان، قبل از وقوع پیشگیری نمائیم.

 

اهداف

1- بررسي طرح‌ها، پيشنهادات، لوايح و مكاتبات واصله در خصوص ایمنی

2- ارائه پيشنهادات و طرح‌هاي جديد به منظور افزایش سطح ایمنی و پیشگیری از حوادث در کارگاه‌های ساختمانی

3- ارائه راهكارهاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و اثر بخشي مبحث 12 مقررات ملی ساختمان

4- دعوت از نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با ایمنی و متخصصان به منظور استماع سخنان و ديدگاه‌هاي آنان در بررسي طرح‌ها و لوايح ایمنی

5- ایجاد واحد «نظارت بر ایمنی»‌ در مدیریت فنی سازمان به منظور بازدیدهای ایمنی دوره‌ای و مرتب از کارگاه‌های ساختمانی و بررسي مشكلات و نارسايي‌هاي آنها و اخطارهای ایمنی به کارفرما، سازنده و مهندسان ناظر با رویکرد حمایت از ایشان و کاهش خطرات در کارگاه‌های ساختمانی

6- فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در زمینه ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی مرتبط با سازمان نظام مهندسی ساختمان با برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی با هماهنگی مدیریت آموزش سازمان، چاپ پوسترهای نکات ایمنی و اعلام خطر در مراحل مختلف، چاپ برشورهای کوچک و ... با هدف پیشگیری از سوانح و حمایت از اعضای سازمان در مقابل مخاطرات و تبعات آن در کارگاه‌های ساختمانی

7- بررسی بیمه‌های مسؤولیت مدنی و مشاوره تخصصی به اعضای سازمان

8- تائید مسئولین ایمنی موضوع ماده12-1-5-5 مقررات ملی ساختمان مبحث 12

9- بازدید از پروژه‌های نمونه و نمایشگاه‌ها در زمینه ایمنی در داخل و خارج از کشور و انتقال نتایج و آورده‌های آن به اعضای سازمان