صفحه اصلي > معرفی سازمان > بازرسان 
 

 به استحضار اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی می‌رساند در راستای اعمال وظايف ماده 18 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و ماده 82 آيين نامه اجرایی قانون مذكور، دفتر بازرسين سازمان در طبقه پنجم ساختمان اصلی (واقع در بلوار ارشاد - خیابان مهندس - نبش مهندس 12) مستقر و فعال بوده و همه روزه از ساعت 8 تا  12 آماده دریافت نظرات، پیشنهادات، انتقادات و گزارشات می‌باشد. ضمناً نماینده بازرسان شخصاً در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 10 تا 12 در دفتر فوق حضور یافته و پاسخگوی مراجعین محترم می‌باشد.

ضمناً كماكان از طريق صندوق مربوطه كه در طبقه همكف وجود دارد ارائه نظرات اعضا و كاركنان امكان پذير می‌باشد.

 

اعضای اصلی

مجید شهرکی

رشته عمران

مسعود صالحی پویا

رشته تاسیسات برقی

سیدحسین فاطمی

رشته تاسیسات مکانیک

عضو علی البدل

حسن دلخوش

رشته تاسیسات مکانیکی