صفحه اصلي > معرفی سازمان > هیات رئیسه 
 

 

هيات رئيسه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

حسین بشیر

رئیس سازمان

مسعود افخمی گلی

نایب رئیس اول

حسین صباغیان طوسی

نایب رئیس دوم

ترانه مهاجر کوهستانی

دبیر

محمدمهدی فروهرنیا

خزانه دار