صفحه اصلي > سایت > اخبار 
 


  چاپ        ارسال به دوست

گزارش خبری

تقدیر هیات رئیسه از کمیسیون تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی و مدرسین دوره های آموزشی خدمات مهندسین شهرساز

 

 

با حضور هیئت رئیسه سازمان ، از اعضای کمیسیون تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مدرسین دوره های آموزشی انطباق شهری ساختمان و انطباق کاربری اراضی شهری تقدیر گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان، در این جلسه آقای مهندس خجسته نائب رئیس کمیسیون تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ، مواردی نظیر برگزاری همایش روز جهانی شهرساز در سال اول فعالیت کمیسیون و قبل از کرونا ، ارسال طرحهای توسعه شهری و اطلاعات جامع شهرسازی در قالب فلش برای اعضای دارای پروانه شهرسازی به مناسبت روز جهانی شهرساز در سال دوم ، ویرایش  چک لیست انطباق کاربری اراضی شهری و تهیه و تنظیم چک لیست انطباق شهری ساختمان توسط کمیسیون ، و پیگیری و برگزاری جلسات متعدد با معاونت عمرانی هماهنگی امور عمرانی استان خراسان رضوی و مدیرکل اداره امور شهرسازی شهرداری مشهد جهت اجرایی شدن خدمات انطباق شهری ساختمان مهندسین شهرساز را به عنوان مهمترین فعالیت های کمیسیون تخصصی دوره هشتم عنوان نموده و گفت : اجرایی شدن خدمات انطباق شهری ساختمان توسط مهندسین شهرساز صاحب صلاحیت به عنوان یک خدمت جدید نتیجه و یادگار فعالیت کمیسیون تخصصی شهرسازی دوره هشتم و پیگیری عضو شهرساز هیئت مدیره دوره هشتم جناب مهندس مقدم آریایی به جهت تایید و تصویب در هیئت مدیره ، کارگروه هیئت چهار نفره و در نهایت هیئت چهار نفره استان است ، که قطعاً منشا حضور موثر شهرسازان در حوزه حرفه خواهد بود.

 

 آقای مهندس حسین پور عضو هیئت رئیسه سازمان گفتند : در دوره هشتم شاهد تصویب ارائه خدمت حدنگار توسط مهندسان نقشه بردار و همچنین ارائه خدمات انطباق شهری ساختمان توسط مهندسین شهرساز در هئیت مدیره بودیم و  امیدواریم همچون اجرای حدنگار به عنوان یک حوزه تخصصی ارائه خدمات نقشه برداران که باعث تسهیل در فرآیندهای کاری گردید ، خدمات انطباق شهری ساختمان مهندسان شهرساز نیز که به همت عضو شهرساز هیئت مدیره دوره هشتم تصویب و اجرایی گردیده است به مدیریت شهری در فرایند ارائه خدمات شهرسازی کمک نماید. 

همچنین مهندس مقدم آریایی نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ، ضمن اشاره به اینکه سه رشته شهرسازی ، ترافیک و نقشه برداری به عنوان حوزه هایی که فعالیت آنها جامع تر بوده و به روابط بین ساختمان ها و عناصر شهری می پردازند و خدمات مهندسین شهرساز می بایست بستر اجرایی شدن ضوابط طرح های توسعه شهری را فراهم کنند گفت : تصویب انجام انطباق شهری ساختمان در مراجع ذیصلاح و اجرایی شدن آن ، که خواسته به حق مهندسین شهرساز در استان خراسان رضوی بوده است ، نتیجه پیگیری های مستمر کمیسیون تخصصی شهرسازی دوره هشتم سازمان نظام مهندسی بوده و پس از طی فرآیند های قانونی تصویب در یک سال گذشته در مراجع ذیصلاح ، با پیش بینی زیرساخت های لازم در سامانه ایساپ شهرداری مشهد و ساجام سازمان نظام مهندسی ، اجرایی گردیده است.

عضو شهرساز هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی  گفت : اجرایی شدن خدمات انطباق شهری ساختمان در استان خراسان رضوی ، و ارائه خدمات مهندسین شهرساز قبل از صدور پیش نویس پروانه ، ضمن گسترش حوزه فعالیت مهندسین شهرساز صاحب صلاحیت ، باعث حضور تخصصی شهرسازان در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی شهری است.

در این جلسه از اعضای کمیسیون تخصصی شهرسازی و همچنین مدرسین دوره های آموزشی برگزار شده توسط کمیسیون تقدیر به عمل آمد.