Nezammohandesi

همكار محترم آيا مي دانيد كنترل رعايت ضوابط ايمني از وظايف مهندسين ناظر و لذا اطلاع از مفاد مبحث 12 مقررات ملي ساختمان براي همه مهندسين الزامي است ؟ همكار محترم آيا مي دانيد بازديد مرحله اي از كار و تاييد هر مرحله در كارت نظارت در زمان انجام آن مرحله براي كليه مهندسين الزامي است ؟ همكار محترم آيا مي دانيد گزارش بمو قع تخلفات ساختماني مالك از سوي ناظرين الزامي و عدم اين گزارش تخلف محسوب مي شود؟ همكار محترم آيا مي دانيد رعايت ضوابط مبحث 19 براي ساختمانهاي گروه ج و د الزامي و كنترل آن بعهده مجريان و ناظر معمار است ؟ همكار محترم آيا مي دانيد مسئوليت پاسخگويي به ايرادات ساختمان مربوط به دوره ساخت از سوي مجري و ناظرين تازماني است كه ساختمان وجود دارد؟ همكار محترم آيا مي دانيد تاييد پايانكار توسط مجري و ناظر بمعني بعهده گرفتن تمام مسئوليتهاي ساختمان است؟ همكار محترم آيا مي دانيد بيشترين آمار شكايات واصله به شوراي انتظامي سازمان مربوط به عدم گزارش بموقع تخلفات ساختماني از سوي ناظرين است ؟ همكار محترم آيا مي دانيد بازديد از زمين قبل از صدور پروانه از وظايف كليه مهندسين است ؟ همكار محترم آيا مي دانيد كنترل استفاده از مصالح استاندارد در ساختمان از وظايف مهندسين ناظر است؟

 

New Page 1
   

 

 
New Page 1
  بازديدكنندگان اين صفحه

 

 

 
New Page 1
اطلاعيه كميته آموزش

کمينه

" اطلاعيه برنامه آزمون ارتقاءپايه"

    قابل توجه مهندسين محترم شركت كننده در دوره هاي آموزشي مرحله پنجم (ويژه ارتقاء پايه) تابستان 88

همکار ارجمند ضمن آرزوی موفقیت و با آرزوی بهره وری لازم از شرکت در دوره های برگزار شده و با پوزش از کمبودها و نارسائی های احتمالی  خواهشمند است قبل از یادداشت برنامه آزمون خودبه نکات زیر توجه فرمائید:

توجه : براي هر يك از دروس انتخابي خود از طريق وب سايت (www.nezammohandesi.ir) كارت ورود به جلسه آزمون كه حاوي مشخصات آن درس با ذكر زمان ،مكان و شماره صندلي  ميباشد تهيه فرمائيد( بدون در دست داشتن كارت يادشده و كارت عضويت عكسدار  امكان حضور در جلسه آزمون مقدور نخواهد بود). ضمنا چنانچه بهر دليل موفق به تهيه كارت دروس ثبت نامي خود نشديد و يا مغايرتي مشاهده نموديد در اسرع وقت مراتب را جهت رفع مشكل به واحد آموزش سازمان اطلاع دهيد.

1- آزمونها به روش تستی چهار گزینه ای با احتساب نمره منفي جهت پاسخهاي غلط (بميزان 3/1نمره هر سئوال) برگزار خواهد شد. لذا خواهشمند است پاك كن ومداد مشكي به همراه داشته باشيد.

2 - سئوالات آزمون هر مبحث بدون توجه به موسسه ارائه دهنده و مدرس توسط كميته آموزش از بانك سئوال استخراج مي گردد. ضمن آنكه ترتيب سئوالات هر داوطلب با داوطلب ديگر متفاوت خواهد بود لذا استفاده از پاسخنامه ديگران مسلما به زيان شما خواهد بود.

3 - آزمون كليه دروس بجز برخي از دروس رشته عمران كه در ستون ملاحظات جدول زير مشخص گرديده  بصورت جزوه بسته برگزار خواهد شد.

4- كسب امتياز نمره هر درس منوط به كسب حداقل 50% نمره آزمون آن درس مي باشد.

5 - چنانچه شرکت کنندگان در دوره های آموزشی دراین مرحله موفق به کسب امتیاز لازم نشوند و یا به هر علت امکان حضور در جلسه آزمون پایان دوره را نداشته باشند کافی است با هماهنگی مسئول کمیته آموزش در آزمون پایان دوره های بعدی که از طریق همین وب سایت اعلام خواهدشد شرکت نمایند و نیاز به ثبت نام و يا شركت مجدد در كلاسهاي درس مربوطه نخواهد بود مگر آنكه در دوره قبلي در جلسات آن درس غيبت بيش از حد مجاز داشته باشند كه در اينصورت ميبايستي مجددا در آن درس ثبت نام و در كلاسهاي مربوطه حضور يابند.

 6- با توجه به محدودیت زمان  برگزاری هر آزمون مؤکدا درخواست می شود، حداقل نیم ساعت قبل از زمان اعلام شده درمحل حضور بهمرسانید.ضمنا همراه داشتن كارت ورود به جلسه و كارت عضويت عكسدار الزامي است.

7 - آزمون هریک ازمباحث برای  متقاضیان ارتقاء از پایه 3 به 2 و یا از پایه 2 به 1 و يا تمديد در پايه فعلي یکسان و مشترک می باشد.

8- محل و زمان برگزاری کلیه آزمونها برای تمامی شرکت کنندگان در دوره های آموزشی كه در موسسات مختلف برگزارشده يكسان و در محل ساختمان قبلي سازمان نظام مهندسي واقع در خيابان راهنمايي نبش ابوسعيد و از ساعت 14.30 الي 16.30 خواهد بود.       

 

       برنامه آزمون پايان دوره  های آموزشی مرحله پنجم ( ويژه ارتقاء پايه مهندسين) تابستان 88

 

تاريخ برگزاری

نام دوره

رشته

ساعت برگزاری

ملاحظات

يكشنبه 1/6/88

اصول عمومي خدمات مهندسی

عمران(نظارت) معماري برق-مكانيك

16.30-14.30

آزمون به صورت جزوه بسته

 

دو شنبه     2/6/88

سيستمهای توزيع برق

تاسيسات برقی

16.30-14.30

آزمون به صورت جزوه بسته

آزمون به صورت جزوه بسته  

آزمون به صورت جزوه بسته  

صرفه جويي درمصرف انرژی

معماری

16.30-14.30

صرفه جويی درمصرف انرژی

مکانيک

16.30-14.30

 ژئوتكنيك ومهندسي پي

عمران(محاسبات)

16.30-14.30

آزمون به صورت جزوه بسته  

طراحي لرزه اي فولاديLRED

عمران(محاسبات)

16.30-14.30

جزوه باز(استفاده ازمبحث 10 مجازاست)

 

سه شنبه 3/6/88

 

 

 سيستمهای جريان ضعيف

تاسيات برقی

16.30-14.30

آزمون به صورت جزوه بسته   آزمون به صورت جزوه بسته   آزمون به صورت جزوه بسته  

تاسيسات بهداشتي

تاسيسات مكانيكي

16.30-14.30

مصالح وفرآورده هاي ساختماني

معماری

16.30-14.30

مصالح وفرآورده هاي ساختماني

عمران(نظارت)

16.30-14.30

آزمون به صورت جزوه بسته  

چهارشنبه   4/6/88

 

آسانسورهاوپله هاي برقي

معماري

16.30-14.30

آزمون به صورت جزوه بسته    

آزمون به صورت جزوه بسته  

آزمون به صورت جزوه بسته  

آسانسورهاوپله هاي برقي

تاسيسات برقي

16.30-14.30

آسانسورهاوپله هاي برقي

تاسيسات مكانيكي

16.30-14.30

بارهاي واردبرساختمان

عمران(محاسبات)

16.30-14.30

فقط استفاده ازكتاب آئيننامه ومقررات ملي ساختمان درجلسه مجازاست.

پنجشنبه 5/6/88

 

ايمني وحفاظت كارحين اجراء

عمران(نظارت)

16.30-14.30

آزمون به صورت جزوه بسته 

اصول ومباني ساختمانهاي بلند

معماري

16.30-14.30

 آزمون به صورت جزوه بسته

تاسيسات گرمايي وتهويه مطبوع

تاسيسات مكانيكي

16.30-14.30

آزمون به صورت جزوه بسته

شنبه 7/6/88

الزامات عمومي معماري

معماري

16.30-14.30

آزمون به صورت جزوه بسته

الزامات عمومي تاسيسات برقي

تاسيسات برقي

16.30-14.30

آزمون به صورت جزوه بسته

اصول كنترل وبازرسي تجهيزات

تاسيسات مكانيكي

16.30-14.30

آزمون به صورت جزوه بسته

اجراي سازه بتني

عمران(نظارت)

16.30-14.30

فقط استفاده ازكتاب آئيننامه ومقررات ملي ساختمان درجلسه مجازاست.

يكشنبه 8/6/88

تاسيسات لوله کشی گاز

تاسيسات مکانيکی

16.30-14.30

آزمون به صورت جزوه بسته   آزمون به صورت جزوه بسته    آزمون به صورت جزوه بسته     

مبحث13

تاسيسات برقی

16.30-14.30

جزئيات وعناصرمعماری

معماری

16.30-14.30

سازه فولادي(محاسبه)

عمران(محاسبات)

16.30-14.30

فقط استفاده ازكتاب آئيننامه ومقررات ملي ساختمان درجلسه  مجازاست.

شناخت وروش انتخاب پارامترهاي ژئوتكنيكي

عمران(محاسبات)

16.30-14.30

آزمون به صورت جزوه بسته   

دو شنبه  9 /6/88

ضوابط تحليل وطراحي سيستمهاي مقاوم بتن آرمه

عمران محاسبات)

16.30-14.30

جزوه باز(فقط استفاده ازكتاب آئيننامه ومقررات ملي ساختمان درجلسه مجازاست)

 سازه بتني(محاسبات)

 

عمران(محاسبات)

16.30-14.30

فقط استفاده ازكتاب آئيننامه ومقررات ملي ساختمان درجلسه  مجازاست.

كنترل پروژه

عمران-معماري(اجراء)

16.30-14.30

جزوه باز

سه شنبه 10/6/88

گودبرداري(نظارت ومحاسبات)

عمران

16.30-14.30

آزمون به صورت جزوه بسته

چهارشنبه 11/6/88

اجراي سازه فولادی (نظارت)

عمران(نظارت)

16.30-14.30

آزمون به صورت جزوه بسته  

پنجشنبه 12/6/88

ساختمانهابامصالح بنايي

عمران(نظارت)

16.30-14.30

آزمون به صورت جزوه بسته

توجه :

محل برگزاري كليه آزمونها خيابان راهنمايي نبش ابوسعيد ابوالخير (ساختمان قديمي سازمان)

New Page 1
راهنما

کمينه

نحوه جستجو و دريافت كارت ورود به جلسه

1 - نحوه ورود اطلاعات در فيلدهاي جستجو

 

 مثال :

 5رقم

2رقم

2رقم

00248/30/19

 

 

2 - پس از تكميل فرم جستجو به شيوه فوق ،برروي كليد جستجو كليك نماييد.

3- بعد از مشاهده ليست دروس خود جهت چاپ كارت ورود به جلسه هر درس بر روي عنوان آزمون كه به صورت لينك مشخص شده كليك نماييد.

New Page 1
جستجو و دريافت کارت ورود به جلسه

Copyright 2005-2009 NezamMohandesi.ir Designed by Kaspid Information Technology