ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان مورخ شهريور 90

راهنما و دستورالعمل ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان پايه 3 مورخ(متعاقبا اعلام ميشود)

نمونه سوالات آزمونهاي حرفه اي مهندسان

مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان (پايه سه)

مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها

ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان (پايه سه)

 

 


 

باتوجه به ادغام وزارت خانه های مسکن و شهرسازی و راه وترابری و تشکیل وزارت راه وشهرسازی و به تبع آن جابجایی های اداری در حال انجام و با عنایت به انتقال این دفتر به ساختمان شهید دادمان، بدینوسیله بااستحضار مهندسین عزیز داوطلب آزمونهای ورود به حرفه می رساند، با توجه به موارد فوق و ضرورت لحاظ امنیت آزمونها، آزمونهای ورود به حرفه مهندسان،کاردانهاومعماران تجربی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است.
بدیهی است به محض استقرار کامل این دفتر، فعالیت ستاد آزمونها مجدداً آغاز و متعاقباً تاریخ برگزاری آزمونها ابلاغ خواهد شد. بدیهی است ثبت نام آزمونها کماکان فعال و ادامه خواهد داشت. این اطلاعیه بمنزله ابلاغ رسمی به ادارات کل مسکن و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان استانها و سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.
 
دفتر امور مقررات ملّی ساختمان
 

 

 راهنما و دستورالعمل اعلام نتايج آزمون ورود به حرفه مهندسان
با عنايت به اعلام نتايج آزمون ورود به حرفه مهندسان ، جهت صدور پروانه اشتغال بكار رعايت موارد زير الزامي مي‌باشد:

 1. در خصوص آزمون ورود به حرفه مهندسان صرفاً قبولي شركت‌كنندگاني كه شرايط شركت در آزمون را مطابق با راهنماي ثبت‌نام آزمون اسفندماه89 احراز نموده‌اند و سنوات آنها تا پايان اسفند90 تكميل گردد، مورد تأييد مي‌باشد. لذا قبولي در آزمون ساير شركت‌كنندگان كه شرايط شركت در آزمون را احراز ننموده‌اند مورد تأييد نبوده و كان لم يكن تلقي مي‌شود.
 2. درخصوص پذيرفته شدگان آزمون ورود به حرفه مهندسان كه در استاني غير از استان محل عضويت خود در آزمون شركت نموده‌اند، استعلام قبولي در آزمون از اداره كل مسكن و شهرسازي استان محل آزمون متقاضي صورت پذيرد.
  تذكر: بعد از ارسال لوح فشرده بانك اطلاعات آزمون اين دوره لازم است صدور گواهي قبوليهاي انتقالي بر اساس دستور‌العمل شماره 11955/420 مورخ 26/4/84 صورت پذيرد.
 3. كارنامه داوطلبان حداكثر به مدت يك سال بر روي وب‌سايت اين دفتر ارائه مي‌گردد. اين كارنامه صرفاً جهت اطلاع متقاضي بوده و فاقد ارزش قانوني و غير قابل استناد مي‌باشد. لازم به ذكر است با توجه به ارسال فهرست نمرات و قبولشدگان، كارنامه به آن سازمان ارسال نخواهد شد.
 4. حدنصاب قبولي آزمون  در كليه رشته‌ها 50 درصد كل نمره مي‌باشد.
 5. رشته معماري :   مطابق با دستورالعمل ثبت‌نام آزمون  جهت صدور پروانه اشتغال بكار مهندسي رشته معماري قبولي در بخشهاي تعيين شده در دستورالعمل ثبت‌نام و به شرح زير الزامي مي‌باشد:
6-1- متقاضيان اخذ پروانه اشتغال بكار مهندسي معماري در صورتي كه متقاضي اخذ هر دو صلاحيت طراحي و نظارت باشند لازم است قبولي در هر چهار بخش عمومي (تستي)، تخصصي (تستي)، جزئيات اجرائي ساختمان (تستي) و طراحي آزمون را به طور مجزا مطابق با جدول شماره(1) كسب نمايند.
6-2- متقاضيان اخذ پروانه اشتغال بكار مهندسي رشته معماري چنانچه صرفاً متقاضي صلاحيت نظارت باشند لازم است قبولي در هر سه بخش عمومي (تستي)، تخصصي (تستي) و جزئيات اجرائي ساختمان (تستي)  آزمون را مطابق با جدول شماره(1) كسب نمايند.

6-3- متقاضيان اخذ پروانه اشتغال بكار مهندسي رشته معماري چنانچه صرفاً متقاضي صلاحيت طراحي باشند لازم است قبولي در هر سه بخش عمومي(تستي)، جزئيات اجرائي ساختمان (تستي)  و طراحي آزمون را مطابق با جدول شماره(1) كسب نمايند.
عنوان آزمون
عنوان صلاحيت
بخشهاي الزامي آزمون جهت اخذ پروانه
آزمون ورود به ‌حرفه‌مهندسان معماري
طراحي و نظارت
عمومي(تستي)
تخصصي (تستي)
جزئيات اجرائي ساختمان (تستي)
طراحي
نظارت
عمومي (تستي)
تخصصي (تستي)
جزئيات اجرائي ساختمان (تستي)
-
طراحي
عمومي (تستي)
-
جزئيات اجرائي ساختمان (تستي)
طراحي
جدول شماره (1)
تبصره 1 :  با عنايت به دستورالعمل شماره 11955/420 مورخ 26/4/84 اعتبار قبولي بخشهاي آزمون شهريور 86، شهريور 87، اسفند 87 و آذر 88 به شرط ارائه سوابق كار حرفه‌اي از زمان آزمون تا زمان درخواست متقاضي و تأييد آن توسط اداره كل مسكن و شهرسازي استان، به‌ترتيب حداكثر تا پايان شهريور 90، شهريور 91، اسفند 91 و      آذر 92 مي‌باشد.
تبصره 2 : محاسبه سنوات لازم مطابق دستورالعمل‌هاي ابلاغي هر آزمون تا پايان تاريخهاي مندرج در جدول  شماره (2) مي‌باشد. لذا در صورتي كه متقاضي در يكي از آزمونهاي مندرج در جدول  شماره (2) حدنصاب قبولي بخشي از آزمون را كسب كرده باشد اما سنوات لازم را تا پايان تاريخ اعلام شده احراز نكرده باشد قبولي در آن بخش مطابق با دستورالعملهاي ارسالي كان لم يكن تلقي مي‌شود.
 
تاريخ آزمون
محاسبه سنوات لازم تا پايان
شهريور86
شهريور ماه 86
شهريور 87
اسفند 87
اسفند 87
شهريور 88
آذر 88
اسفند 88
 1. شركت كنندگاني كه حدنصاب قبولي در آزمونهاي تستي كليه رشته‌ها و بخش طراحي رشته معماري را كسب ننموده‌اند:
  الف) با توجه به بررسيهاي دقيق و كنترل‌هاي مكرري كه در كليه مراحل تصحيح پاسخنامه‌ها انجام گرفته است، چنانچه داوطلبي نسبت به نتيجه آزمون خود معترض باشد مي‌تواند درخواست خود را صرفاً بصورت كتبي با ذكر مشخصات كامل ( شماره داوطلبي، نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، رشته آزمون، آدرس دقيق و شماره تماس ) از طريق پست سفارشي به شرح زيرارسال نمايد:
  - آزمونهاي تستي كليه رشته‌ها: به صندوق پستي تهران، به شماره 355- 17775 ( شركت تعاوني سازمان سنجش آموزش كشور ). ( بر روي پاكت ذكر شود مربوط به آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان شهريورماه 90).
  - آزمون بخش طراحي رشته معماري: به صندوق پستي تهران، به شماره573-19935 ( بر روي پاكت ذكر شود مربوط به آزمون شهريورماه 90 بخش طراحي)
  ب) به لحاظ برنامه‌ريزيهاي انجام شده به درخواستهايي كه بعد از تاريخ مقرر تحويل پست گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  د) امتياز سؤالاتي كه به هر نحو نامفهوم، مبهم يا داراي هر نوع اشكال هستند در تعيين حدنصاب قبولي آزمون لحاظ شده است، لذا به اعتراضهاي در اين ارتباط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 2. زمان مراجعه جهت تحويل مدارك در استان تهران: افراد پذيرفته شده در آزمون كه شرايط اخذ پروانه اشتغال بكار را دارا مي‌باشند، لازم است جهت اطلاع از زمان مراجعه، تحويل مدارك و انجام ساير مراحل جهت دريافت پروانه اشتغال بكار مهندسي، به وب‌سايت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران به آدرس http://www.TCEO.IR مراجعه نمايند.
 3.  زمان مراجعه جهت تحويل در ساير استانها: افراد پذيرفته شده در آزمون كه شرايط اخذ پروانه اشتغال بكار را دارا مي‌باشند، لازم است جهت اطلاع از مدارك و انجام ساير مراحل جهت دريافت پروانه اشتغال بكار مهندسي   ، به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان محل عضويت خود مراجعه نمايند.
  تذكر: با عنايت به اينكه اعلام نتايج در اين مرحله صرفاً از طريق وب‌سايت صورت پذيرفته است و ارسال نتايج به ادارات كل مسكن و شهرسازي و سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها پس از اين مرحله انجام خواهد شد، لذا قبول‌شدگان آزمون لازم است صرفاً پس از تاريخهاي اعلامي به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مراجعه نمايند.
 4. تذكرهاي مهم:
 • تذكر 1: قبولي داوطلباني كه تاريخ اخذ مدرك تحصيلي درج شده در هنگام ثبت‌نام با تاريخ مدرك تحصيلي‌شان متفاوت مي‌باشد و شرايط شركت در آزمون را مطابق با دستورالعمل مندرج در راهنماي ثبت‌نام آزمون احراز ننموده باشند، كان‌لم يكن تلقي مي‌شود.
 • تذكر 2: گواهي قبولي در آزمون صرفاً يكي از مدارك لازم جهت صدور پروانه اشتغال بكار مي‌باشد و ساير مدارك مورد نياز توسط واحد صدور پروانه كنترل و بررسي خواهد شد. 
 
راهنماي ‌شركت ‌در‌جلسه آزمون ‌ورود به حرفه ‌مهندسان(پايه سه)
داوطلبان لازم است قبل از شركت در جلسه آزمون، اين راهنما را با دقت مطالعه و بر اساس مفاد آن اقدام نمايند.
الف)کارت شناسایی آزمون
احراز هويت شركت‌كنندگان در جلسه آزمون، از طريق ارائه كارت عضويت عكس‌دار سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و همچنين كارت شناسائي آزمون صورت خواهد گرفت. كارت شناسايي آزمون حاوي مشخصات داوطلب، شماره داوطلبي، مكان و زمان آزمون مي‌باشد. لذا ضروري است داوطلبان موارد زير را رعايت نمايند:
 1. اگر داوطلبان شركت در آزمون تاكنون كارت عضويت خود را اخذ ننموده‌اند، نسبت به اخذ كارت عضويت خود از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان محل عضويت، اقدام نمايند.
 2. كارت شناسايي آزمون حرفه‌اي مهندسي از تاريخ 90//الي 90//بر روي وب‌سايت  ارائه مي‌گردد كه ضروري است هر يك از داوطلبان رشته‌هاي مختلف با وارد كردن شماره عضويت نظام مهندسي و شماره شناسنامه در فرم موجود بر روي وب سايت، پرينت كارت شناسائي آزمون خود را تهيه نمايد.
  تذکر مهم: ورود داوطلب به جلسه آزمون بدون کارت شناسایی آزمون و كارت عضويت سازمان نظام مهندسي حتی با تأییدیه ثبت نام آزمون مجاز نمی‌باشد.
 3. مندرجات کارت شناسایی آزمون همان اطلاعاتی است که داوطلب به هنگام ثبت نام در فرم مربوطه درج و تأیید نموده است. با این وجود در صورت مشاهده مغايرت در مندرجات كارت شناسايي آزمون، به منظور رفع نقص داوطلب مي‌تواند صرفاً از تاریخ 90//الی90//با در دست داشتن پرينت كارت شناسايي آزمون و برگه ثبت‌نام تأييد شده به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محل عضویت خود مراجعه نماید.
ب) پاسخنامه و نكات مهمي درباره آن:
در جلسه آزمونهاي تستي به هر داوطلب يك پاسخنامه داده مي‌شود، در مستطيل بالاي پاسخنامه شماره داوطلبی، شماره عضويت نظام مهندسي، نام خانوادگي، نام، عنوان رشته و بخشهاي ثبت‌نامي آزمون (براي داوطلبان رشته معماري) درج شده است. به غير از محلهاي مشخص شده روي پاسخنامه از نوشتن و يا علامتگذاري در ساير محلها خصوصاً مستطيل بالاي پاسخنامه خودداري نماييد در غير اين صورت برابر مقررات آزمونها عمل خواهد شد.
ج) شيوه پاسخگويي به سؤالهاي آزمونهاي تستي:
 1. چون پاسخنامه به وسيله ماشين علامت‌خوان تصحيح مي‌شود، مسؤليت عدم تصحيح پاسخنامه هايي كه بصورت ناقص و مخدوش،تاشده و يا بدون استفاده از مداد مشكي نرم پرشده باشند برعهده داوطلب مي‌باشد.
  نمونه‌پركردن پاسخنامه:
 2. در آزمونهاي تستي، هر پاسخ صحيح داراي 1 نمره مثبت مي‌باشد و به منظور خنثي كردن پاسخهاي حدسي و تصادفي براي هر پاسخ غلط يك سوم نمره منفي منظور خواهد شد. بنابراين به داوطلبان توصيه مي‌شود اگر پاسخ صحيح سؤالي را نمي‌دانند به آن سؤال جواب ندهند لازم بذكر است اگر به سؤالي بيش از يك پاسخ داده شود همه پاسخها، غلط محسوب شده و به آن سؤال يك سوم نمره منفي تعلق خواهد گرفت.
 3. در آزمونهاي تستي، كليه سؤالات با ضريب يكسان محاسبه خواهند شد.
د) تاريخ و زمان آزمون :
در آزمون حرفه‌اي مهندسان يك دفترچه سؤال به هر شركت كننده داده‌ مي‌شود كه لازم است داوطلبان به سؤالات اين دفترچه در مدت تعيين شده برروي دفترچه سؤالات پاسخ دهند. تاريخ و زمان شروع آزمون به شرح جداولي كه در ادامه مي‌آيد مي‌باشد:
 
آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه) مورخ 90//
رشته
تاريخ آزمون
شروع آزمون
نوع آزمون
معماري(تستي)
 
9:00 صبح
تستي
شهرسازي
 
9:00 صبح
تستي
عمران (نظارت)
 
9:00 صبح
تستي
ترافيك
 
9:00 صبح
تستي
نقشه برداري
 
9:00 صبح
تستي
 
آزمون ورود به مهندسان(پايه سه) مورخ 90//
رشته
تاريخ آزمون
شروع آزمون
نوع آزمون
عمران (محاسبات)
 
9:00 صبح
تستي
مكانيك
 
9:00 صبح
تستي
برق
 
9:00 صبح
تستي
معماري(طراحي)
 
9:00 صبح
تشريحي
تذكر1:
درهاي ورود به جلسه آزمون صبح، ساعت 8:00 بسته خواهد شد لذا كليه داوطلبان بايد قبل از بسته شدن درهاي ورودي، در محل حوزه امتحاني ذيربط حاضر باشند. هر گونه تأخير در ورود به جلسه غيبت تلقي شده و از شركت داوطلب در آزمون ممانعت خواهدشد.
تذكر2:
سؤالات آزمون تستي معماري شامل سه بخش سؤالات عمومي، تخصصي و جزئيات اجرائي ساختمان مي‌باشد كه در سه دفترچه جداگانه ارائه خواهد شد. پاسخنامه اين سه آزمون به صورت مشترك مي‌باشد كه رديفهاي 1 الي 40 اين پاسخنامه مربوط به سؤالات عمومي، رديفهاي 41 الي 80 مربوط به سؤالات تخصصي و رديفهاي 81 الي 100 مربوط به سئوالات جزئيات اجرائي ساختمان است. به داوطلبان آزمون تستي براساس بخشهاي ثبت‌نامي كه در كارت ورود به جلسه ايشان نيز درج گرديده دفترچه سئوالات آزمونهاي عمومي، تخصصي و جزئيات اجرايي ساختمان به صورت همزمان ارائه خواهد شد. توضيح اينكه در صورتيكه داوطلب فقط در يك يا دو بخش از آزمون تستي ثبت‌نام نموده باشد، صرفاً دفترچه سئوالات همان بخش يا بخش‌ها به وي ارائه خواهد شد. داوطلبان بايد دقت نمايند كه پاسخهاي سئوالات را با توجه به شماره سئوال در پاسخنامه آزمون درج نمايند.
تذكر2:
حدنصاب قبولي آزمون در رشته و بخشهاي مختلف 50 در صد كل نمره آزمونهاي مربوط مي‌باشد.
ﻫ) محل برگزاري آزمون:
هر يك از داوطلبان لازم است با توجه به آدرس حوزه آزمون مندرج در پرينت كارت شناسايي آزمون، نسبت به شناسائي حوزه آزمون اقدام نمايند.
داوطلبان بايد در روز آزمون، در حوزه آزمون براساس شماره داوطلبي درج شده در کارت شناسایی آزمون و با كمك علائم راهنماي حوزه آزمون و همچنین برچسبهاي صندليها، محل دقيق استقرار خود در جلسه آزمون را پيدا نمایند.
تذكرات مهم:
1- بدون ارائه پرينت كارت شناسائي آزمون و كارت عضويت سازمان نظام مهندسي از ورود داوطلب به حوزه آزمون ممانعت بعمل خواهد آمد.
2- داوطلبان آزمون‌هاي تستي بايد در جلسه آزمون چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاك‌كن، مدادتراش، ماشين حساب، كتابها و جزوات مورد نياز را به همراه داشته باشند.
3- داوطلبان آزمون طراحي ضروري است لوازم ترسيم را جهت آزمون مذكور به همراه داشته‌باشند.
4- استفاده از كتاب و جزوه در جلسه آزمون مجاز مي باشد، ولي امانت گرفتن جزوه و كتاب وگرفتن هر نوع يادداشت از ديگران ممنوع مي‌باشد. در صورت مشاهده موارد مذكور، ضمن ثبت در صورتجلسه، پاسخنامه مربوطه تصحيح نخواهد شد.
5- استفاده از رايانه كيفي(
laptop) در جلسه آزمون ممنوع مي باشد.
6- استفاده از ميز نور، شيشه، كاربن و ساير وسايل مشابه در جلسه آزمون ممنوع مي‌باشد.
7- داوطلبان آزمون طراحي معماري بايد پاسخ سؤالات‌ را صرفاً بر روي برگه‌هاي پاسخنامه ترسيم نمايند و از الصاق برگه هاي اضافي جداً خودداري نمايند (برگه هاي الصاقي تصحيح نخواهد شد).
8- داوطلبان آزمون طراحي معماري لازم است مشخصات خود را صرفاً در محلهاي تعيين شده در پاسخنامه درج نموده و از درج مشخصات در ساير بخشهاي پاسخنامه خودداري نمايند. همچنين در صورتيكه برگه‌هاي پاسخنامه را جهت ترسيم از هم جدا مي‌نمايند لازم است مجدداً از همان محل اوليه منگنه نمايند.
9- همراه آوردن تلفن همراه در جلسه آزمون اكيداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده، ضمن ثبت در صورتجلسه، پاسخنامه داوطلب تصحيح نخواهد شد.
10- هر گونه تبادل اطلاعات، ايجاد مزاحمت براي سايرين، ايجاد بي نظمي در جلسه آزمون، خارج كردن پاسخنامه و دفترچه هاي سؤالات و ... طبق آئين نامه داخلي برگزاري آزمونها به عنوان تخلف محسوب شده و با متخلفان مطابق با ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
11- پس از آزمون پاسخنامه‌هاي آزمون كليه داوطلبان هر حوزه آزمون از نظر وقوع تخلف مورد بررسي قرار مي‌گيرند لذا داوطلبان محترم به اين نكته توجه نمايند كه در صورتيكه اطلاعات پاسخنامه خود را در اختيار داوطلب ديگر قرار دهند، هر دو نفر متخلف محسوب خواهند شد و با ايشان مطابق با ضوابط برخورد خواهد شد.
12- موفقيت در آزمون تنها يكي از شرايط اخذ پروانه اشتغال بكار مي‌باشد. مدارك تحصيلي، سوابق حرفه‌اي و ساير شرايط مندرج در آئين‌نامه‌ اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و دستورالعمل ثبت نام آزمون پس از كسب موفقيت در آزمون مورد بررسي قرار خواهد گرفت؛ بنابراين قبولي در آزمون حقي براي داوطلب جهت دريافت پروانه اشتغال بكار ايجاد نمي‌كند.
13- نتايج آزمون هاي بخش تستي تا تاريخ
90/2/31از طريق وب‌سايت اين دفتر به اطلاع شركت‌كنندگان رسانده خواهدشد. نتايج آزمون بخش طراحي در اطلاعيه هاي آتي و بعد از تاريخ اعلام نتايج آزمون تستي از طريق همين وب سايت به اطلاع شركت كنندگان رسانده خواهد شد. بديهي است اين دفتر از پاسخگويي حضوري و تلفني به داوطلبان در اين خصوص معذور است.
14- در خصوص جبران كسري نمرات، همانگونه كه در اطلاعيه وب‌سايت دفتر اعلام گرديده مجدداً تأكيد مي‌گردد، اين آزمون و آزمونهاي آتي مشمول هيچگونه جبران كسري نمره نخواهد بود.
دفتر امور مقررات ملّي ساختمان
 

 

مرجع اطلاعیه : وزارت راه و شهرسازي
تاریخ ثبت : 1390/04/18
آمار بازدیدکنندگان : 76844