صفحه اصلي > سایت > انتخابات 
 


 

اطلاعیه

با تشکر از تمامی اعضا محترم سازمان و نامزدهای عضویت در هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی به اطلاع می رساند نتایج شمارش آرای ماخوذه به ترتیب آرا در رشته های هفتگانه به تفکیک در سایت سازمان نظام مهندسی استان و اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی  درج شده است وفق نظامنامه انتخابات، نامزهای گرامی میتوانند  تا پایان وقت اداری شنبه مورخ ۱۴ مهر ماه شکایات خود را به دبیرخانه هیات اجرایی و یا دستگاه نظارت استان مستقر در اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی منعکس نمایند.


اعلام اسامي منتخبين هشتمين دوره انتخابات هيئت مديره نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي


اعلام نتايج هشتمين دوره انتخابات هيئت مديره نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوی

مشخصات و رزومه نامزدهای انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی پایان یافت

اطلاعیه تمدید زمان انتخابات

مدیر کل راه و شهرسازی بر انتخاب افراد اصلح در هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد

مدیر کل راه و شهرسازی و رییس سازمان نظام مهندسی آرای خود را به صندوق انداختند

آغاز رای گیری هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

حذف شرط الزام به پرداخت حق عضویت تا پایان سال 96 برای رای دهدگان

اسامی نامزدهای هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

نظامنامه انتخابات

فرم مشخصات فردی، سوابق تحصیلی و تخصصی کاندیداها

هيئت اجرائي پايان تبليغات كانديداها را اعلام كرد

انتخابات هيات مديره نظام مهندسي ساختمان خراسان رضري هشتم مهرماه برگزار ميشود