صفحه اصلي > سایت > سمینارها و دوره های آموزشی 
 


  چاپ        ارسال به دوست

ثبت نام و برنامه دروس ارتقا پايه تابستان 98


(درهنگام اتصال به درگاه بانک از شناسه پرداخت 1115 استفاده نماييد . در صورت عدم ورود صحيح شناسه ، مسئوليت به عهده عضو محترم مي باشد)

رشته صلاحيت نام موسسه نام درس ظرفيت دوره نام مدرس تاريخ برگزاري كلاس ساعت محل برگزاري كلاس زمان و محل برگزاري آزمون
1 عمران نظارت دانشگاه آزاد
مباني گودبرداري، ژئوتکنيک و سازه نگهبان 35 آقای دکتر قره یکشنبه 98/06/17

شنبه 98/06/23

یکشنبه 98/06/24

پنج شنبه 98/06/28

21 الی 17

21 الی 17

21 الی 17

12 الی 8

دانشگاه آزاد اسلامی 98/07/09

ساعت 13

3به2 کددوره: 984

لیست ثبت نامی
2 عمران نظارت دانشگاه آزاد مباني گودبرداري، ژئوتکنيک و سازه نگهبان 35 آقای دکتر قره پنجشنبه 98/05/31

پنجشنبه 98/06/07

پنجشنبه 98/06/14

‌پنجشنبه 98/06/21

21 الی 17 دانشگاه آزاد اسلامی 98/06/28 

ساعت 13

3به2 کددوره: 985
لیست ثبت نامی
3 عمران نظارت دانشگاه آزاد اصول حرفه اي خدمات مهندسي، مديريت، ايمني و کيفيت ساخت 35 آقای مهندس وکیلی یکشنبه 98/05/13

یکشنبه 98/05/20

دوشنبه 98/05/14

سه شنبه 98/05/22

21 الی 17 دانشگاه آزاد اسلامی 98/05/27

ساعت 13

3به2 کددوره: 983
لیست ثبت نامی
4 عمران نظارت دانشگاه آزاد اصول حرفه اي خدمات مهندسي، مديريت، ايمني و کيفيت ساخت 35 آقای مهندس وکیلی پنجشنبه 98/05/17

پنجشنبه 98/05/24

جمعه 98/05/18

جمعه 98/05/25

21 الی 17 دانشگاه آزاد اسلامی 98/06/02

ساعت 13

3به2 کددوره: 984
لیست ثبت نامی
5 عمران نظارت دانشگاه آزاد قالب بندي و قالب برداري 35 آقای مهندس مروتی جمعه 98/06/01

سه شنبه 98/06/05

چهارشنبه 98/06/27

جمعه 98/06/29

21 الی 17

21 الی 17

21 الی 17

12 الی 8

دانشگاه آزاد اسلامی 98/07/04

ساعت 13

3به2 کددوره: 984
لیست ثبت نامی
6 عمران نظارت دانشگاه آزاد قالب بندي و قالب برداري 35 آقای مهندس مروتی چهارشنبه 98/06/06

چهارشنبه 98/06/13

جمعه 98/06/08

جمعه 98/06/15

21 الی 17

21 الی 17

12 الی 8

12 الی 8

دانشگاه آزاد اسلامی 98/06/23

ساعت 13

3به2 کددوره: 985
لیست ثبت نامی
7 عمران نظارت دانشگاه آزاد بتن هاي ويژه و روش هاي خاص بتن ريزي 35 آقا مهندس غفوریان پنجشنبه 98/06/14

پنجشنبه 98/06/21

جمعه 98/06/22

جمعه 98/06/15

12 الی 8

12 الی 8

12 الی 8

21 الی 17

دانشگاه آزاد اسلامی 98/06/28

ساعت 12

2به1 کددوره: 982
لیست ثبت نامی
8 عمران نظارت دانشگاه آزاد روشهاي تعمير، مرمت و تقويت سازه ها 35 آقای دکتر صمدی جمعه 98/05/18

جمعه 98/05/25

چهارشنبه 98/05/30

پنجشنبه 98/05/31

21 الی 17 دانشگاه آزاد اسلامی 98/06/06

ساعت 13

2به1 کددوره: 982
لیست ثبت نامی
9 عمران نظارت دانشگاه آزاد روش هاي توليد صنعتي ساختمان 35 آقای دکتر گرامی شنبه 98/05/12

شنبه 98/05/19

شنبه 98/05/26

‌شنبه 98/06/02

21 الی 17 دانشگاه آزاد اسلامی 98/06/09

ساعت 13

2به1 کددوره: 982
لیست ثبت نامی
10 عمران نظارت دانشگاه آزاد روشهاي اجرا و کنترل اتصالات در سازه هاي فولادي 35 آقای دکتر رضوی دوشنبه 98/06/25

چهارشنبه 98/06/27

پنجشنبه 98/06/28

پنجشنبه 98/06/28

21 الی 17

21 الی 17

12 الی 8

21 الی 17

دانشگاه آزاد اسلامی

98/07/03

ساعت 13

2به1 کددوره: 982
لیست ثبت نامی
11 عمران محاسبات دانشگاه آزاد بهسازي خاک 35 آقای دکتر اولیایی شنبه 98/05/12

شنبه 98/05/19

شنبه 98/05/26

شنبه 98/06/02

شنبه 98/06/09

شنبه 98/06/16

21 الی 17 دانشگاه آزاد اسلامی 98/06/25

ساعت 13

3به2 کددوره: 981
 

لیست ثبت نامی

12 عمران محاسبات دانشگاه آزاد طراحي اتصالات در سازه هاي فولادي 35 آقای دکتر قلعه نویی پنجشنبه 98/06/07

پنجشنبه 98/06/14

پنجشنبه 98/06/21

جمعه 98/06/08

جمعه 98/06/15

چهارشنبه 98/06/13

12 الی 8

12 الی 8

12 الی 8

12 الی 8

12 الی 8

21 الی 17

دانشگاه آزاد اسلامی  

98/07/06

ساعت 13

3به2 کددوره: 981
لیست ثبت نامی
13 عمران محاسبات دانشگاه آزاد سيستم هاي مقاوم فلزي و بتني 35 آقای دکتر هاشمی یکشنبه 98/06/03

یکشنبه 98/06/10

یکشنبه 98/06/24

سه شنبه 98/06/05

سه شنبه 98/06/12

سه شنبه  98/06/26

21 الی 17 دانشگاه آزاد اسلامی 98/07/08

ساعت 13

3به2 کددوره: 981

لیست ثبت نامی

14 عمران محاسبات دانشگاه آزاد تحليل ديناميکي در اثر باد و زلزله 35 آقای دکتر هاشمی پنج شنبه 98/06/21

جمعه 98/06/22

شنبه 98/06/23

پنج شنبه 98/06/28

جمعه 98/06/29

 شنبه  98/06/30

21 الی 17

12 الی 8

21 الی 17

21 الی 17

12 الی 8

21 الی 17

دانشگاه آزاد اسلامی

 

98/07/10

ساعت 13 

3به2 کددوره: 981
 

لیست ثبت نامی

16 عمران محاسبات دانشگاه آزاد مقاوم سازي سازه هاي فولادي و بتني 35 آقای دکتر گرامی یکشنبه 98/05/13

دوشنبه 98/05/14

دوشنبه 98/05/28

دوشنبه 98/06/04

سه شنبه 98/06/05

چهارشنبه 98/06/06

21 الی 17 دانشگاه آزاد اسلامی 98/06/14

ساعت 12

2به1 کددوره: 981


لیست ثبت نامی

17 عمران محاسبات دانشگاه آزاد سيستم هاي جذب انرژي در سازه هاي فولادي 35 آقای دکتر کرم الدین یکشنبه 98/05/20

یکشنبه 98/05/27

یکشنبه 98/06/03

یکشنبه 98/06/10

یکشنبه 98/06/24

سه شنبه 98/06/26

21 الی 17 دانشگاه آزاد اسلامی 98/07/07

ساعت 13

2به1 کددوره: 981

لیست ثبت نامی

18 عمران محاسبات دانشگاه آزاد سيستم هاي سازه اي ساختمانهاي بلند 35 آقای دکتر صمدی پنجشنبه 98/05/17

پنجشنبه 98/05/24

پنجشنبه 98/06/07

پنج‌شنبه 98/05/31

جمعه 98/06/01

جمعه 98/06/08

21 الی 17

21 الی 17

21 الی 17

12 الی 8

12 الی 8

12 الی 8

دانشگاه آزاد اسلامی

 

98/06/17

ساعت 12

 

2به1 کددوره: 981
 

لیست ثبت نامی

19 عمران محاسبات دانشگاه آزاد سيستم هاي مقاوم بتن آرمه 35 آقای دکتر هاشم شریعت مدار پنجشنبه 98/06/28

جمعه 98/06/29

شنبه 98/06/30

یکشنبه 98/06/31

دوشنبه 98/07/01

سه شنبه 98/07/02

21 الی 17 دانشگاه آزاد اسلامی 98/07/13

ساعت13

2به1 کددوره: 981
 
20 عمران محاسبات دانشگاه آزاد شالوده هاي عميق 35 آقای دکتر رسولی شنبه 98/06/09

شنبه 98/06/16

دوشنبه 98/06/11

سه شنبه 98/06/12

چهارشنبه 98/06/13

جمعه 98/06/15

21 الی 17

21 الی 17

21 الی 17

21 الی 17

21 الی 17

12 الی 8

دانشگاه آزاد اسلامی 98/06/26

ساعت 13

2به1 کددوره: 981
 

لیست ثبت نامی

21 معماري نظارت- طراحي دانشگاه صنعتی سجاد

 

بکارگيري استانداردها،مقررات ملي،راهنماهي طراحي در معماري 35 خانم مهندس ترانه مهاجر کوهستانی

چهارشنبه98/04/19

پنجشنبه98/04/20

چهارشنبه98/04/26

پنجشنبه98/04/27

16-20

8-12

16-20

8-12

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره دو، دانشکده برق و مهندسی پزشکی

تلفن: 36029305  

(مرکز آموزش‌های آزاد)

آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد

98/5/5

ساعت 13
3به2 کددوره: 983
لیست ثبت نامی
22 معماري نظارت- طراحي   بکارگيري استانداردها،مقررات ملي،راهنماهي طراحي در معماري 35 آقای مهندس جواد مومن‌ابادی

شنبه 98/04/22

یکشنبه98/04/23

دوشنبه98/04/24

سه‌شنبه98/04/25

16-20

16-20

16-20

16-20

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره دو، دانشکده برق و مهندسی پزشکی

تلفن: 36029305  

(مرکز آموزش‌های آزاد)

آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد

98/5/5

ساعت 13

3به2 کددوره: 984
لیست ثبت نامی
23 معماري نظارت- طراحي دانشگاه صنعتی سجاد معماري پايدار و روشهاي صرفه جويي انرژي در ساختمان 35 خانم دکتر آناهیتا زنده‌دلان

شنبه 98/04/22

یکشنبه98/04/23

دوشنبه98/04/24

سه‌شنبه98/04/25

16-20

16-20

16-20

16-20

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره دو، دانشکده برق و مهندسی پزشکی

تلفن: 36029305  

(مرکز آموزش‌های آزاد)

آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد

98/5/1

ساعت 13
3به2 کددوره: 983
لیست ثبت نامی
24 معماري نظارت- طراحي دانشگاه صنعتی سجاد معماري پايدار و روشهاي صرفه جويي انرژي در ساختمان 35 آقای دکتر سید مهدی مداحی

شنبه 98/04/29

یکشنبه98/04/30

دوشنبه98/04/31

سه‌شنبه98/05/01

16-20

16-20

16-20

16-20

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره دو، دانشکده برق و مهندسی پزشکی

تلفن: 36029305  

(مرکز آموزش‌های آزاد)

آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد

 

98/5/6

ساعت 13

 

3به2 کددوره: 984
 
25 معماري نظارت- طراحي دانشگاه صنعتی سجاد اصول و مباني طراحي بناهاي بلند مرتبه 35 آقای دکتر موسوی تقی آبادی

آقای مهندس محدث

آقای دکتر مداحی

آقای دکتر رضوی 

یکشنبه 98/06/03

دوشنبه98/06/04

سه شنبه98/06/05

چهار‌شنبه98/06/06

16-20

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره دو، دانشکده برق و مهندسی پزشکی

تلفن: 36029305  

(مرکز آموزش‌های آزاد)

آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد

98/6/13

ساعت 13

 

2به1 کددوره: 981
لیست ثبت نامی
26 معماري نظارت- طراحي دانشگاه صنعتی سجاد معماري زمينه گرا در بافتها 35 خانم مهندس منیژه موسی‌نژاد

پنجشنبه98/04/20

جمعه98/04/21

پنجشنبه98/04/27

جمعه98/04/28

8-12

8-12

8-12

8-12

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره دو، دانشکده برق و مهندسی پزشکی

تلفن: 36029305  

(مرکز آموزش‌های آزاد)

آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد

98/5/3

ساعت 13

 

2به1 کددوره: 981
 
27 معماري نظارت- طراحي دانشگاه صنعتی سجاد الزامات هماهنگي، مديريت و اجراي ساختمان 35 آقای دکتر سیدمهدی مداحی

چهارشنبه 98/04/19

پنجشنبه 98/04/20

چهارشنبه 98/04/26

پنجشنبه98/04/27

16-20

16-20

16-20

16-20

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره دو، دانشکده برق و مهندسی پزشکی

تلفن: 36029305  

(مرکز آموزش‌های آزاد)

آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد

 

98/5/8

ساعت 13

 

2به1 کددوره: 981
لیست ثبت نامی
28 برق نظارت- طراحي دانشگاه صنعتی سجاد ساختمان هاي هوشمند 40 آقای مهندس محمدرضا موسوی‌تقی‌آبادی

پنجشنبه98/04/20

جمعه98/04/21

پنجشنبه98/04/27

جمعه98/04/28

16-20

8-12

16-20

8-12

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره دو، دانشکده برق و مهندسی پزشکی

تلفن: 36029305  

(مرکز آموزش‌های آزاد)

آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد

98/5/2

ساعت 13

 

3به2 2به1 کددوره: 982
لیست ثبت نامی
29 عمران

جدید

نظارت  

دانشگاه آزاد

اصول حرفه اي خدمات مهندسي 40 آقای مهندس وکیلی

یکشنبه98/05/27

دوشنبه98/05/28

چهارشنبه98/05/30

پنجشنبه98/05/31

17-21

17-21

17-21

8-12
دانشگاه آزاد اسلامی

98/6/5

ساعت 13

 
3به2 کددوره: 985
لیست ثبت نامی
30 عمران

جدید

نظارت دانشگاه آزاد مباني گودبرداري 40 آقای دکتر قره

جمعه98/05/18

جمعه98/05/25

جمعه98/06/01

دوشنبه98/06/04

8-12

8-12

8-12

17-21

دانشگاه آزاد اسلامی

98/6/10

ساعت 13

3به2 کددوره: 983
لیست ثبت نامی
31 عمران

جدید

نظارت دانشگاه آزاد قالب بندي 40 اقای مهندس مروتی

دوشنبه98/06/11

دوشنبه98/06/25

چهارشنبه98/06/20

جمعه98/06/22

17-21

17-21

17-21

8-12
 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

98/7/02

ساعت 13

3به2 کددوره: 983
لیست ثبت نامی
32 عمران

جدید

نظارت  

دانشگاه آزاد

 

مصالح و فناوري هاي نوين 40 آقای مهندس خاتمی

چهارشنبه98/05/16

چهارشنبه98/05/23

پنجشنبه98/05/17

پنجشنبه98/05/24

17-21

17-21

8-12

8-12

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

98/5/30

ساعت 13

3به2 کددوره: 984
لیست ثبت نامی
33 عمران

جدید

محاسبات   آیین نامه 2800 40   پاییز 98      
3به2 کددوره: 982
ثبت نام
34 عمران

جدید

محاسبات   طراحی اتصالات در سازه های فولادی 40   آبان ماه 98      
3به2 کددوره: 982
ثبت نام
35 عمران

جدید

محاسبات   سیستم های مقاوم فلزی و بتنی 40   آبان ماه 98      
3به2 کددوره: 982
ثبت نام
36 عمران

جدید

محاسبات   بهسازی خاک 40   آبان ماه 98      
3به2 کددوره: 982
ثبت نام
37 معماری

جدید

نظارت دانشگاه صنعتی سجاد مصالح و فناوری های نوین ساخت 15 آقای مهندس خاتمی

دوشنبه98/05/14

سه شنبه98/05/15

چهارشنبه98/05/16

پنجشنبه98/05/17

16-20

16-20

16-20

8-12

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره دو، دانشکده برق و مهندسی پزشکی

تلفن: 36029305  

(مرکز آموزش‌های آزاد)

آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد
98/05/30

ساعت 13

3به2 کددوره: 984
لیست ثبت نامی
38 برق

جدید

نظارت دانشگاه صنعتی سجاد آسانسور وپله برقی 35 آقای مهندس عطاران زاده

دوشنبه98/05/14

سه شنبه98/05/15

چهارشنبه98/05/16

پنجشنبه98/05/17

16-20

16-20

16-20

8-12

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره دو، دانشکده برق و مهندسی پزشکی

تلفن: 36029305  

(مرکز آموزش‌های آزاد)

آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد
98/05/31

ساعت 13

3به2 کددوره: 982
لیست ثبت نامی
                     


١٣:٠٧ - شنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٨    /    عدد : ١٧٤٥    /    تعداد نمایش : ٣٢٩٧٩


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: