صفحه اصلي > سایت > سمینارها و دوره های آموزشی 
 


  چاپ        ارسال به دوست

ثبت نام دوره های آموزشی ارتقا پايه پایيز 97

 

توجه: نام اساتید، محل برگزاری دوره و زمان آزمون متعاقبا از طریق همین اطلاعیه اعلام می گردد

دروس  3  به 2  رشته معماری نظارت     

 

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

ظرفيت باقيمانده  ثبت نام از طريق حضوري

ظرفيت باقيمانده ثبت نام از طريق سایت و app

 

محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

 

1

معماری

نظارت-طراحي

3به2

 

بکارگیری استاندارد ها در معماری  گروه 1 كد 974

 

پنجشنبه  24/08/1397

20 -16

تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت

 

 

 

جمعه 25/08/1397

20 -16

 

پنجشنبه 01/08/1397

20 -16

 

جمعه  02/09/1397

20 -16

 

2

معماری

نظارت-طراحي

3به2

 

بکارگیری استاندارد ها در معماری  گروه 2 كد 975

 

 

 

 

 

 

 

شنبه  10/09/1397

20-16

تکمیل ظرفیت

         25

 

 

 

يك شنبه 11/09/1397

20-16

 

دوشنبه 12/09/1397

20-16

 

سه شنبه  13/09/1397

20-16

 

3

 

 

 

معماری

 

 

 

نظارت-طراحي

3 به 2

 

معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی  در ساختمان گروه 1 كد 974

 

پنجشنبه  24/08/1397

12 -8

تکمیل ظرفیت

تکمیل ظرفیت

 

 

 

جمعه 25/08/1397

12 -8

 

پنجشنبه 01/08/1397

12 -8

 

جمعه  02/09/1397

12 -8

 

4

معماری

نظارت-طراحي

3 به 2

 

معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی  در ساختمان كروه 2 كد 975

 

دوشنبه 21/08/1397

20 -16

تکمیل ظرفیت

25

 

 

 

چهارشنبه 23/08/1397

20 -16

 

دوشنبه 27/08/1395

20 -16

 

چهار شنبه 30/08/1397

20 -16

 

5

معماری

نظارت-طراحي

3 به 2

 

مصالح و فناوری های نوین ساخت گروه 1 كد 974

 

پنجشنبه  08/09/1397

20 -16

تکمیل ظرفیت

تکمیل ظرفیت

 

 

 

جمعه 09/09/1397

20 -16

 

پنجشنبه 15/09/1397

20 -16

 

جمعه  16/09/1397

20 -16

 

6

معماری

نظارت-طراحي

3 به 2

 

مصالح و فناوری های نوین ساخت  گروه 2 كد 975

 

پنجشنبه  08/09/1397

12 -8

 تکمیل ظرفیت

 

 

 

      

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه 09/09/1397

12 -8

 

پنجشنبه 15/09/1397

12 -8

 

جمعه  16/09/1397

12 -8

 

9

مکانیک 

نظارت-طراحي

3به 2

 

مديريت تعمير و نگهداري تاسيسات ساختمان هاكد 973-24

 

پنج شنبه 03/08/1397

20-16

تکمیل ظرفیت

  

37

 

 

 

 

 

جمعه 04/08/1397

20-16

 

پنج شنبه 10/08/1397

20-16

 

جمعه 11/08/1397

20-16

          

 

1

مکانیک 

نظارت-طراحي

3 به 2

 

تاسیسات گرمائی ،سرمايي و تعويض هوا كد 973-24

 

پنجشنبه  24/08/1397

20 -16

تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت

 

 

 

جمعه 25/08/1397

20 -16

 

پنجشنبه 01/08/1397

20 -16

 

جمعه  02/09/1397

20 -16

 

2

مکانیک 

نظارت-طراحي

3 به 2

 

تاسیسات بهداشتی

كد 973-24

 

پنجشنبه 01/09/1397

8-12

تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت

 

 

 

جمعه  02/09/1397

8-12

 

پنجشنبه 08/09/1397

8-12

 

جمعه 09/09/1397

8-12

 

3

مکانیک 

 

نظارت-طراحي

3 به 2

 

تدابیر صرفه جوئی در انرژی

كد 973-24

 

پنجشنبه 03/08/1397

12-8

تکمیل ظرفیت

32

 

 

 

جمعه 04/08/1397

12-8

 

پنجشنبه 10/08/1397

12-8

 

جمعه 11/08/1397

12-8

 

4

مکانیک 

نظارت-طراحي

3 به 2

 

اصول کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی

كد 973-24

 

شنبه 11/09/1397

20-16

تکمیل ظرفیت

21

 

 

 

دوشنبه 13/09/1397

20-16

 

شنبه 17/09/1397

20-16

 

دو شنبه 20/09/1397

20-16

 

 

1

 برق

طراحي-نظارت

3 به 2

 

آسانسور و پله برقي

كد 973-66     

 

پنجشنبه  24/08/1397

20 -16

تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت

 

 

 

جمعه 25/08/1397

20 -16

 

پنجشنبه 01/08/1397

20 -16

 

جمعه  02/09/1397

20 -16

 

2

 برق

طراحي-نظارت

3 به 2

و

2 به يك

 

ساختمانهاي هوشمند

كد 973-66

 

پنجشنبه  08/09/1397

12 -8

تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت

 

 

 

جمعه 09/09/1397

12 -8

 

پنجشنبه 15/09/1397

12 -8

 

جمعه  16/09/1397

12 -8

 

 

1

عمران

نظارت

 3 به 2

 

مباني گود برداري و سازه نگهبان گروه 1

كد 976-66

 

پنجشنبه  24/08/1397

20 -16

تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت

 

 

 

جمعه 25/08/1397

20 -16

 

پنجشنبه 01/08/1397

20 -16

 

جمعه  02/09/1397

20 -16

 

2

عمران

نظارت

 3 به 2

 

مباني گود برداري و سازه نگهبان گروه 2

كد 977-66

 

پنجشنبه 24/08/1397

12 -8

تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت

 

 

 

جمعه 25/08/1397

12 -8

 

پنجشنبه 01/09/1397

12 -8

 

جمعه  02/09/1397

12 -8

 

3

عمران

نظارت

3 به 2

 

قالب بندي و قالب برداري گروه 1 كد  976-66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه03/08/1397

12-8

تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت

 

 

 

 

جمعه 04/08/1397

12-8

 

پنج شنبه10/08/1397

12-8

 

جمعه 11/08/1397

12-8

 

4

عمران

نظارت

 3 به 2

 

مصالح و فناوريهاي نوين ساختمان

گروه 1 كد 976-66

 

دوشنبه 21/08/1397

20 -16

تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت

 

 

 

چهارشنبه 23/08/1397

20 -16

 

دوشنبه 27/08/1397

20 -16

 

چهار شنبه 30/08/1397

20 -16

 

5

عمران

نظارت

 3 به 2

 

اصول حرفه اي خدمات مهندسي، مديريت ، ايمني و كيفيت ساخت

كد 976-66

 

 

پنجشنبه  08/09/1397

12 -8

تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت

 

 

 

جمعه 09/09/1397

12 -8

 

پنجشنبه 15/09/1397

12 -8

 

جمعه  16/09/1397

12 -8

 

1

معماری

نظارت-طراحي

2به1

 

الزامات هماهنگي،مديريت و اجراي ساختمان971

 

پنج شنبه 01/09/1397

12-8

تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت

 

 

 

جمعه 02/09/1397

12-8

 

پنج شنبه 08/09/1397

12-8

 

جمعه 09/09/1397

12-8

 

2

معماری

نظارت-طراحي

2به1

 

اصول و مباني طراحي بناهاي بلند مرتبه

971

 

پنجشنبه 01/09/1397

20-16

تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت

 

 

 

جمعه 02/09/1397

20-16

 

پنجشنبه 08/09/1397

20-16

 

جمعه 09/09/1397

20-16

 

 

3

معماری

نظارت-طراحي

2به1

 

معماري زمينه گرا در بافت ها

971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه 10/09/1397

20-16

تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت

 

 

 

دوشنبه 12/09/1397

20-16

 

شنبه 17/09/1397

20-16

 

دوشنبه 19/09/1397

20-16

 

 

1

عمران

نظارت

 2 به يك

 

بتن هاي ويژه و روشهاي خاص بتن ريزي

كد 973-11

 

پنجشنبه  24/08/1397

20 -16

تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت

 

 

 

جمعه 25/08/1397

20 -16

 

پنجشنبه 01/09/1397

20 -16

 

جمعه  02/09/1397

20 -16

 

2

عمران

نظارت

 2 به يك

 

روشهاي تعمير و مرمت و تقويت سازه ها

كد 973-11

 

پنجشنبه  08/09/97

20-16

تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت

 

 

 

جمعه 09/09/97

20-16

 

پنجشنبه  15/09/97

20-16

 

جمعه   16/09/97

20-16

 

3

عمران

نظارت

 2 به يك

 

روشهاي توليد صنعتي ساختمان

كد 973-11

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه  22/09/1397

20 -16

تکمیل ظرفیت

9

 

 

 

جمعه 23/09/1397

20 -16

 

پنجشنبه 29/09/1397

20 -16

 

جمعه  30/09/1397

20 -16

 

4

عمران

نظارت

 2 به يك

 

روشهاي كنترل اتصالات فولادي

كد 973-11

 

پنجشنبه  24/08/1397

12 -8

تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت

 

 

 

جمعه 25/08/1397

12 -8

 

پنجشنبه 01/08/1397

12 -8

 

جمعه  02/09/1397

12 -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

عمران

محاسبات 2 به يك

 

مقام سازي سازه هاي فولادي و بتني

كد 971-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه 15/09/97

20-16

تکمیل ظرفیت

20

 

 

 

جمعه 16/09/97

12-8

 

پنجشنبه 22/09/97

20-16

 

جمعه 23/09/97

12-8

 

پنجشنبه 29/09/97

20-16

 

جمعه 30/09/97

 

12-8

 

2

عمران

محاسبات 2 به يك

 

شالوده هاي عميق

كد 971-11

 

شنبه 10/09/97

20-16

تکمیل ظرفیت

30

 

 

 

دوشنبه 12/09/97

20-16

 

چهارشنبه14/09/97

20-16

 

شنبه 17/09/97

20-16

 

دو شنبه 19/09/97

20-16

 

چهارشنبه 21/9/97

20-16

 

3

عمران

محاسبات 2 به يك

 

سيستمهاي سازه اي بلند

كد 971-11

 

پنج شنبه 06/10/97

20-16

تکمیل ظرفیت

32

 

 

 

جمعه 07/10/97

12-8

 

پنجشنبه 13/10/97

20-16

 

جمعه 14/10/97

12-8

 

پنجشنبه 20/10/97

20-16

 

جمعه 21/10/97

12-8

 

4

عمران

محاسبات 2 به يك

 

سيستمهاي مقاوم بتن آرمه

كد 971-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه 08/10/97

20-16

تکمیل ظرفیت

30

 

 

 

دو شنبه 10/10/97

20-16

 

چهارشنبه 12/10/97

20-16

 

شنبه 15/10/97

20-16

 

دو شنبه 17/10/97

20-16

 

چهارشنبه 19/10/95

16-20

دروس  2  به 1  رشته مكانيك   

 

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

ظرفيت باقيمانده  ثبت نام از طريق حضوري

ظرفيت باقيمانده ثبت نام از طريق سایت و app

 

محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

 

1

مكانيك

نظارت-طراحي

2به 1

 

سيستم هاي كنترل هوشمند تاسيسات مكانيكي گروه 1 كد 971

 

شنبه   17/09/1397

20 -16

تکمیل ظرفیت

20

 

 

 

يكشنبه  18/09/1397

20 -16

 

دوشنبه 19/09/1397

20 -16

 

سه شنبه   20/09/1397

20 -16

 

2

مکانیک

نظارت-طراحي

2به 1

 

 

 

 

 

 

عايق بندي صوتي و حرارتي و سيستم هاي اطفاء حريق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه  10/09/1397

20-16

تکمیل ظرفیت

19

 

 

 

يك شنبه 11/09/1397

20-16

 

دوشنبه 12/09/1397

20-16

 

سه شنبه  13/09/1397

20-16

 

3

مکانیک

نظارت-طراحي

2 به 1

 

تاسيسات مكانيكي ساختمان هاي بلند مرتبه و تفاوت آن ها

 

پنجشنبه   24/08/1397

20 -16

تکمیل ظرفیت

15

 

 

 

جمعه 25/08/1397

20 -16

 

پنجشنبه 01/09/1397

20 -16

 

جمعه  02/09/1397

20 -16

 

4

مکانیک

نظارت-طراحي

2 به 1

 

چيلر و برج هاي خنك كن

 

پنجشنبه 15/09/97

20-16

تکمیل ظرفیت

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه 16/09/97

12-8

 

پنجشنبه 22/09/97

20-16

 

جمعه 23/09/97

12-8

                         

 

 

 

 

                                                                                                                                           

5

مکانیک

نظارت-طراحي

2 به 1

 

تدابير لازم در صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمان ها 2

 

پنجشنبه 24/08/1397

12 -8

تکمیل ظرفیت

21

 

 

 

جمعه  25/08/1397

 

12 -8

پنجشنبه 01/08/1397

12 -8

جمعه  02/09/1397

12 -8

 

 

 

دروس  3  به 2  رشته عمران نظارت

 

 

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

ظرفيت باقيمانده  ثبت نام از طريق حضوري

ظرفيت باقيمانده ثبت نام از طريق سایت و app

 

محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

 

1

نظارت

نظارت-

3به2

 

اصول حرفه اي خدمات مهندسي، مديريت ، ايمني و كيفيت ساخت كد 977-66

 

 

پنجشنبه  08/09/97

20-16

تکمیل ظرفیت

38

 

 

 

جمعه 09/09/97

20-16

 

پنجشنبه  15/09/97

20-16

 

جمعه   16/09/97

20-16

 

2

نظارت

نظارت-

3به2

 

قالب بندي و قالب برداري گروه 1 كد  977-66

 

پنجشنبه  22/09/97

20-16

تکمیل ظرفیت

     38 

 

 

 

جمعه 23/09/97

12-8

 

پنجشنبه  29/09/97

20-16

 

جمعه   30/09/97

12-8

                                         

 

 

دروس  3  به  2   و2 به 1رشته برق     

 

 

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

ظرفيت باقيمانده  ثبت نام از طريق حضوري

ظرفيت باقيمانده ثبت نام از طريق app

 

محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

 

1

نظارت

نظارت-

2به1

 

تاسيسات برقي ساختمان هاي بلند مرتبه972

 

پنجشنبه  08/09/97

20-16

-

28

 

 

 

جمعه 09/09/97

20-16

 

پنجشنبه  15/09/97

20-16

 

جمعه   16/09/97

20-16

 

2

نظارت

نظارت-

3به2

 

بهينه سازي و صرفه جويي مصرف انرژي الكتريكي ساختمان ها 971

 

پنجشنبه  22/09/97

20-16

-

40

 

 

 

جمعه 23/09/97

12-8

 

پنجشنبه  29/09/97

20-16

 

جمعه   30/09/97

12-8

                           

 

 


١٥:٤٣ - دوشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٧    /    عدد : ١٤٩٤    /    تعداد نمایش : ٤٧٣٦


کاربر مهمان
1397/06/26 20:11
0
2
سلام من در حال حاضر ساکن مشهد هستم ولی پرونده اشتغال نظام مهندسیم در زاهدان هست میتونم دوره های ارتقا پایه از 3 به 2 را در مشهد ثبت نام کنم و بگذرونم؟؟؟

با آموزش سازمان به شماره 37015420 تماس حاصل فرمایید


نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: