صفحه اصلي > سایت > اطلاعیه ها 
 


  چاپ        ارسال به دوست

ثبت نام و برنامه دروس ارتقا پایه زمستان 97

همراه داشتن كارت و شماره عضويت هنگام آزمون هاي ارتقا پايه الزامي ميباشد

 

دروس  3  به 2  رشته معماری نظارت     رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

ظرفيت باقيمانده  ثبت نام از طريق حضوري

ظرفيت باقيمانده ثبت نام از طريق app

 

محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون1

معماری

نظارت-طراحي

3به2

 

بکارگیری استاندارد ها در معماری  گروه 1 كد976

 

پنجشنبه 13/10/1397

20 -16

22

22

 

 


جمعه  14/10/1397

20 -16


پنجشنبه 20/10/1397

20 -16


جمعه  21/10/1397

20 -16


2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معماری

نظارت-طراحي

3به2

 

بکارگیری استاندارد ها در معماری  گروه 2 كد 977

 

شنبه  08/10/1397

20-16

22

22

 

 


يك شنبه 09/10/1397

20-16


دوشنبه 10/10/1397

20-16


سه شنبه  11/10/1397

20-16


3

معماری

نظارت-طراحي

3 به 2

 

معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی  در ساختمان گروه 1 كد 976

 

پنجشنبه 13/10/1397

12 -8

22

22

 

 


جمعه  14/10/1397

12 -8


پنجشنبه 20/10/1397

12 -8


جمعه  21/10/1397

12 -8


4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معماری

نظارت-طراحي

3 به 2

 

معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی  در ساختمان كروه 2 كد 977

 

دوشنبه 17/10/1397

20 -16

22

22

 

 


چهارشنبه 19/10/1397

20 -16


دوشنبه 24/10/1397

20 -16


چهار شنبه 26/10/1397

20 -16


1

مکانیک

نظارت-طراحي

3به 2

 

مديريت تعمير و نگهداري تاسيسات ساختمان هاكد 972-24

 

پنج شنبه 06/10/1397

20-16

22

22

 

 


جمعه 07/10/1397

20-16


پنج شنبه 13/10/1397

20-16


جمعه 14/10/1397

20-16


2

مکانیک

نظارت-طراحي

3 به 2

 

تاسیسات گرمائی ،سرمايي و تعويض هوا كد974-24

 

پنجشنبه 20/10/1397

20 -16

22

22

 

 


جمعه  21/10/1397

20 -16


پنجشنبه 27/10/1397

20 -16


جمعه  28/10/1397

20 -16


3

 

 

 

 

مکانیک

نظارت-طراحي

3 به 2

 

تاسیسات بهداشتی

كد 974-24

 

پنج شنبه 04/11/1397

16-20

22

22

 

 


جمعه  05/11/1397

20 -16


پنجشنبه 11/11/1397

20 -16


جمعه 12/11/1397

20 -16


4

مکانیک

 

نظارت-طراحي

3 به 2

 

تدابیر صرفه جوئی در انرژی

كد 976-24

 

پنج شنبه06/10/1397

12-8

22

22

 

 


جمعه 07/10/1397

12-8


پنج شنبه 13/10/1397

12-8


جمعه 14/10/1397

12-8


5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکانیک

نظارت-طراحي

3 به 2

 

اصول کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی

كد 974-24

 

شنبه 08/10/1397

16-20

22

22

 

 


دوشنبه 10/10/1397

16-20


شنبه 15/10/1397

16-20


دو شنبه 17/10/1397

16-20


1

 

 

 

 

عمران

نظارت

3 به 2

 

مباني گود برداري و سازه نگهبان گروه 1

كد 978-66

 

پنجشنبه 13/10/1397

20 -16

22

22

 

 


جمعه  14/10/1397

20 -16


پنجشنبه 20/10/1397

20 -16


جمعه  21/10/1397

20 -16


2

عمران

نظارت

3 به 2

 

مباني گود برداري و سازه نگهبان گروه 2

كد 979-66

 

پنجشنبه 13/10/1397

12 -8

22

22

 

 


جمعه  14/10/1397

12 -8


پنجشنبه 20/10/1397

12 -8


جمعه  21/10/1397

12 -8


3

عمران

نظارت

3 به 2

 

قالب بندي و قالب برداري گروه 1 كد  978-66

 

پنج شنبه 27/10/1397

12-8

22

22

 

 

 


جمعه 28/10/1397

12-8


پنج شنبه 04/11/1397

12-8


جمعه 05/11/1397

12-8


4

عمران

نظارت

3 به 2

 

قالب بندي و قالب برداري گروه 2 كد  979-66

 

پنج شنبه 27/10/1397

20 -16

22

22

 

 


جمعه 28/10/1397

20 -16


پنج شنبه 04/11/1397

20 -16


جمعه 05/11/1397

20 -16


5

عمران

نظارت

3 به 2

 

اصول حرفه اي خدمات مهندسي، مديريت ، ايمني و كيفيت ساخت

كد 978-66

 

شنبه  15/10/1397

20 -16

22

22

 

 


يكشنبه 16/10/1397

20 -16


دوشنبه 17/10/1397

20 -16


سه شنبه  18/10/1397

20 -16


6

عمران

نظارت-3 به 2

 

 

اصول حرفه اي خدمات مهندسي، مديريت ، ايمني و كيفيت ساخت

كد 979-66

 

شنبه  06/11/1397

20-16

22

22

 

 


يكشنبه 07/11/1397

20-16


دو شنبه 08/11/1397

20-16


سه شنبه 09/11/1397

20-16

 


1

عمران

نظارت

2 به يك

 

بتن هاي ويژه و روشهاي خاص بتن ريزي

كد 974-11

 

پنجشنبه 20/10/1397

20 -16

22

22

 

 


جمعه  21/10/1397

12 -8


پنجشنبه 27/10/1397

20 -16


جمعه  28/10/1397

12 -8


2

عمران

نظارت

2 به يك

 

روشهاي تعمير و مرمت و تقويت سازه ها

كد 974-11

 

پنجشنبه  06/10/97

20-16

22

22

 

 


جمعه 07/10/97

12-8


پنجشنبه  13/10/97

20-16


جمعه   14/10/97

12-8


3

عمران

 

 

 

 

نظارت

2 به يك

 

روشهاي توليد صنعتي ساختمان

كد 974-11

 

شنبه 08/10/1397

20 -16

22

22

 

 


يكشنبه 09/10/1397

20 -16


دوشنبه 10/10/1397

20 -16


سه شنبه  11/10/1397

20 -16


4

عمران

نظارت

2 به يك

 

روشهاي كنترل اتصالات فولادي

كد 974-11

 

شنبه 15/10/1397

20 -16

22

22

 

 


یکشنبه  16/10/1397

20 -16


دوشنبه  17/10/1397

20 -16


سه شنبه  18/10/1397

20 -16


5

عمران

نظارت

2 به يك

 

بتن هاي ويژه و روشهاي خاص بتن ريزي

كد 975-11

 

پنجشنبه 04/11/97

20-16

22

22

 

 


جمعه 05/11/97

12-8


پنجشنبه 11/11/97

20-16


جمعه 12/11/97

12-8


6

عمران

نظارت

2 به يك

 

روشهاي تعمير و مرمت و تقويت سازه ها

كد 975-11

 

پنجشنبه 18/11/97

20-16

22

22

 

 


جمعه 19/11/97

12-8


پنجشنبه 25/11/97

20-16


جمعه 26/11/97

12-8


7

عمران

نظارت 2به 1

 

روشهاي توليد صنعتي ساختمان

كد 975-11

 

شنبه 06/11/1397

20-16

22

22

 

 


يكشنبه 07/11/1397

20-16


دوشنبه 08/11/1397

20-16


سه شنبه  09/11/1397

20-16


8

عمران

نظارت 2 به يك

 

روشهاي كنترل اتصالات فولادي

كد 975-11

 

شنبه 13/11/1397

20-16

22

22

 

 


يكشنبه 14/11/1397

20-16


دوشنبه 15/11/1397

20-16


سه شنبه  16/11/1397

20-16

                             

 

 دروس  3  به  2   و2 به 1رشته برق     

 رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

ظرفيت باقيمانده  ثبت نام از طريق حضوري

ظرفيت باقيمانده ثبت نام از طريق app

 

محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون


1

نظارت

نظارت-

2به1

 

تاسيسات برقي ساختمان هاي بلند مرتبه973

 

پنجشنبه  11/11/97

20-16

22

22

 

 


جمعه 12/11/97

12-8


پنجشنبه  18/11/97

20-16


جمعه   19/11/97

12-8


2

نظارت

نظارت-

3به2

 

بهينه سازي و صرفه جويي مصرف انرژي الكتريكي ساختمان ها 972

 

پنجشنبه  20/10/97

20-16

22

22

 

 


جمعه 21/10/97

12-8


پنجشنبه  27/10/97

20-16


جمعه   28/10/97

12-8

                           

 

1

 برق

طراحي-نظارت

3 به 2

 

آسانسور و پله برقي

كد 973-66

 

پنجشنبه 04/11/1397

20 -16

22

22

 

 

جمعه  05/11/1397

20 -16

پنجشنبه 11/11/1397

20 -16

جمعه  12/11/1397

20 -16

2

 برق

طراحي-نظارت

3 به 2

و

2 به يك

 

ساختمانهاي هوشمند

كد 973-66

 

پنجشنبه 18/11/1397

12 -8

22

22

 

 

جمعه  19/11/1397

12 -8

پنجشنبه 25/11/1397

12 -8

جمعه  26/11/1397

12 -8

 

 


١٤:١٩ - سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧    /    عدد : ١٥٢٨    /    تعداد نمایش : ٧٣٤١


کاربر مهمان
1397/08/14 8:54
0
0
با سلام برنامه کلاس های ارتقا اجرا عمران کی اعلام میشود؟

اعلام گردیده است از لینک زیر بازدید فرمایید http://www.nezammohandesi.ir/?&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=235&newsview=1558


کاربر مهمان
1397/08/05 12:7
0
0
پس از ثبت نام اینترنتی، کجا می توانیم لیست کلاسهایی را که ثبت نام کرده ایم ببینیم؟

در صورت نصب برنامه موبایل سازمان امکان مشاهده کلاسهای ثبت نامی وجود دارد لینک ثبت نام : http://www.nezammohandesi.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&newsview=1410


کاربر مهمان
1397/07/26 23:53
1
3
چرا اطلاعات جدول تکمیل نیست؟ نام استاد و مکان کلاسها و زمان آزمون رو در جدول قرار بدین.

متعاقبا اعلام می گردد


نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: