صفحه اصلي > سایت > اخبار اسلایدر 
 


  چاپ        ارسال به دوست

ثبت نام و برنامه دروس ارتقا پايه پاییز 98

 

زمان و محل

برگزاري آزمون

محل برگزاري  كلاس

ساعت

تاريخ برگزاري  كلاس

نام مدرس

نام درس

نام موسسه

صلاحيت

رشته

رديف

 

14/9/98

ساعت 12

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- بصورت الکترونیکی

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- طبقه دوم سالن  خواجه نصير

 

20-16

11/8/98

شنبه

آقاي دكتر  قره

مباني گود برداري

 

دانشگاه آزاد  اسلامي

نظارت 3 به 2

عمران

1

 

20-16

12/8/98

يكشنبه

 

20-16

25/8/98

شنبه

 

20-16

26/8/98

يكشنبه

 

16/9/98

ساعت 12

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- بصورت الکترونیکی

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- طبقه دوم سالن  خواجه نصير

 

20-16

16/8/98

پنج شنبه

آقاي

مهندس  مروتي

 

قالب بندي

 

دانشگاه آزاد  اسلامي

نظارت 3 به 2

عمران

2

 

12-8

23/8/98

پنج شنبه

 

20-16

23/8/98

پنج شنبه

 

12-8

30/8/98

پنج شنبه

 

7/9/98

ساعت 12

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- بصورت الکترونیکی

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- طبقه دوم سالن  خواجه نصير

 

12-8

16/8/98

پنج شنبه

آقاي

مهندس

جنتي پور

اصول

حرفه اي خدمات مهندسي

 

دانشگاه آزاد  اسلامي

نظارت 3 به 2

عمران

3

 

 

12-8

17/8/98

جمعه

 

20-16

22/8/98

چهارشنبه

 

12-8

24/8/98

جمعه

 

5/9/98

ساعت 12

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- بصورت الکترونیکی

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- طبقه دوم سالن  خواجه نصير

 

20-16

18/8/98

شنبه

آقاي

مهندس  خاتمي

مصالح و

فن آوري

هاي نوين ساخت

 

دانشگاه آزاد  اسلامي

نظارت 3 به 2

عمران

4

 

 

20-16

19/8/98

يكشنبه

 

20-16

20/8/98

دوشنبه

 

20-16

21/8/98

سه شنبه

 

18/9/98

ساعت 12

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- بصورت الکترونیکی

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- طبقه

دوم سالن خيام

 

20-16

27/8/98

دوشنبه

آقاي دكتر  اوليايي

بهسازي خاك

 

دانشگاه آزاد  اسلامي

محاسبات 3 به

2

عمران

5

 

 

20-16

29/8/98

چهارشنبه

 

20-16

2/9/98

شنبه

 

20-16

4/9/98

دوشنبه

 

20-16

9/9/98

شنبه

 

20-16

11/9/98

دوشنبه

 

25/9/98

ساعت 12

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- بصورت الکترونیکی

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- طبقه  دوم سالن خيام

 

20-16

28/8/98

سه شنبه

آقاي دكتر  هاشمي

تحليل ديناميكي

 

دانشگاه آزاد  اسلامي

محاسبات 3 به

2

عمران

6

 

20-16

30/8/98

پنج شنبه

 

20-16

5/9/98

سه شنبه

 

20-16

7/9/98

پنج شنبه

 

20-16

12/9/98

سه شنبه

 

20-16

14/9/98

پنج شنبه

 

23/9/98

ساعت 12

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- بصورت الکترونیکی

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- طبقه

دوم سالن خيام

 

20-16

3/9/98

يكشنبه

آقاي دكتر  كاظمي

آيين نامه

0022

دانشگاه آزاد  اسلامي

محاسبات 3 به

2

عمران

7

 

 

20-16

6/9/98

چهارشنبه

 

20-16

10/9/98

يكشنبه

 

20-16

13/9/98

چهارشنبه

 

 

زمان و محل

برگزاري آزمون

محل برگزاري  كلاس

ساعت

تاريخ برگزاري  كلاس

نام مدرس

نام درس

نام موسسه

صلاحيت

رشته

رديف

 

21/8/98

ساعت 12

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- بصورت الکترونیکی

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- طبقه

دوم سالن خيام

 

20-16

11/8/98

شنبه

آقاي دكتر  صمدي

روشهاي  تعمير

مرمت و تقويت  سازه ها

دانشگاه آزاد  اسلامي

نظارت 2 به 1

عمران

8

 

20-16

12/8/98

يكشنبه

 

20-16

13/8/98

دوشنبه

 

20-16

14/8/98

سه شنبه

 

29/8/98

ساعت 12

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- بصورت الکترونیکی

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- طبقه

دوم سالن خيام

 

12-8

پنج شنبه  16/8/98

آقاي

مهندس  غفوريان

بتن هاي  ويژه

دانشگاه آزاد  اسلامي

نظارت 2 به 1

عمران

9

 

12-8

جمعه 17/8/98

 

12-8

پنج شنبه  23/8/98

 

12-8

جمعه 24/8/98

 

2/9/98

ساعت 12

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- بصورت الکترونیکی

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- طبقه

دوم سالن خيام

 

19-15

18/8/98

شنبه

آقاي دكتر  گرامي

توليد

صنعتي  ساختمان

دانشگاه آزاد  اسلامي

نظارت 2 به 1

عمران

10

 

20-16

19/8/98

يكشنبه

 

19-15

25/8/98

شنبه

 

20-16

26/8/98

يكشنبه

 

27/9/98

ساعت 12

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- بصورت الکترونیکی

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد اسلامي- طبقه  دوم سالن خيام

20-15

19/9/98

سه شنبه

 

آقاي دكتر  رضوي

روشهاي اجرا

وكنترل

اتصالات در سازه

 

دانشگاه آزاد  اسلامي

نظارت 2 به 1

عمران

11

 

20-15

20/9/98 چهارشنبه

 

 

14-8

21/9/98

پنج شنبه

 

19/9/98

ساعت 12

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- بصورت الکترونیکی

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- طبقه دوم سالن  خواجه نصير

20-16

28/8/98

سه شنبه

آقاي دكتر  مداحي

الزامات

هماهنگي مديريت و اجراي  ساختمان

دانشگاه آزاد  اسلامي

نظارت 2 به 1

معماري

12

 

12-8

1/9/98 جمعه

 

20-16

5/9/98

سه شنبه

 

12-8

8/9/98 جمعه

 

21/9/98

ساعت 12

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- بصورت الکترونیکی

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد اسلامي- طبقه دوم سالن  خواجه نصير

16-20

3/9/98

يكشنبه

خانم دكتر  موسوي نژاد

معماري زمينه گرا در  بافت ها

دانشگاه آزاد  اسلامي

نظارت 2 به 1

معماري

13

 

16-20

4/9/98

دوشنبه

 

16-20

10/9/98

يكشنبه

 

16-20

11/9/98

دوشنبه

 

24/9/98

ساعت 12

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد

اسلامي- بصورت الکترونیکی

دانشكده  مهندسي

دانشگاه آزاد اسلامي- طبقه دوم سالن  خواجه نصير

20-16

12/9/98

سه شنبه

آقاي دكتر  محدث

اصول و مباني طراحي

بناهاي بلند  مرتبه

دانشگاه آزاد  اسلامي

نظارت 2 به 1

معماري

14

 

20-16

13/9/98 چهار شنبه

آقاي دكتر تقي  ابادي

 

12-8

15/9/98

جمعه

آقاي دكتر  مداحي

 

19-15

16/9/98

شنبه

آقاي دكتر  رضوي


 

 

 

زمان و محل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری آزمون

محل برگزاری کلاس

ساعت

تاریخ برگزاری کلاس

نام مدرس

 

نام درس

نام موسسه

صلاحیت

رشته

ردیف

1/10/98

ساعت 12

دانشگاه صنعتی سجاد

بصورت الکترونیکی

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره سه، دپارتمان عمران ،معماری و شهرسازی 

تلفن: 36029305   

)مرکز آموزشهای آزاد( آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد

 16-20

شنبه 02/09/98

 

 

 

خانم دکتر زندهدلان

 

 

 

معماری پایدار کد2

 

 

 

دانشگاه

صنعتی سجاد

 

 

 

 

نظارت

 

 

 

معماری

 

 

 

 

 1

16-20

دوشنبه 04/09/98

16-20

شنبه 23/09/98

16-20

دوشنبه 25/09/98

3/09/98

ساعت 12

دانشگاه صنعتی سجاد

بصورت الکترونیکی

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره سه، دپارتمان عمران ،معماری و شهرسازی 

تلفن: 36029305   

)مرکز آموزشهای آزاد( آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد

 16-20

شنبه 25/08/98

 

 

 

آقای دکتر مداحی

 

 

معماری پایدار کد1

 

 

 

 

 

دانشگاه

صنعتی سجاد

 

 

 

 

نظارت

 

 

 

معماری

 

 

 

 

 2

16-20

یکشنبه 26/08/98

16-20

دوشنبه 27/08/98

16-20

پنجشنبه 30/08/98

28/09/98

ساعت 12

دانشگاه صنعتی سجاد

بصورت الکترونیکی

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره سه، دپارتمان عمران ،معماری و شهرسازی 

تلفن: 36029305   

)مرکز آموزشهای آزاد( آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد

 8-12

پنجشنبه 30/08/98

 

 

خانم مهندس مهاجر

 

 

بکارگیری

استانداردها کد 1

 

 

دانشگاه

صنعتی سجاد

 

 

 

نظارت

 

 

 

 

معماری

 

 

 

 3

 

 8-12

پنجشنبه 07/09/98

 8-12

پنجشنبه 14/09/98

 8-12

پنجشنبه 21/09/98

 

زمان و محل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری آزمون

محل برگزاری کلاس

ساعت

تاریخ برگزاری کلاس

نام مدرس

 

نام درس

نام موسسه

صلاحیت

رشته

ردیف

2/10/98

ساعت 12

دانشگاه صنعتی سجاد

بصورت الکترونیکی

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره سه، دپارتمان عمران ،معماری و شهرسازی 

تلفن: 36029305   

)مرکز آموزشهای آزاد( آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد

 16-20

یکشنبه 03/09/98

 

 

 

اقای مهندس مومنآبادی

 

 

 

بکارگیری

استانداردها کد 2

 

 

 

دانشگاه

صنعتی سجاد

 

 

 

 

نظارت

 

 

  معماری

 

 

 

 

 4

 16-20

سهشنبه 05/09/98

 16-20

یکشنبه 24/09/98

 16-20

سهشنبه 26/09/98

20/9/98

ساعت 12

دانشگاه صنعتی سجاد

بصورت الکترونیکی

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره سه، دپارتمان عمران ،معماری و شهرسازی 

تلفن: 36029305   

)مرکز آموزشهای آزاد( آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد

 16-20

پنجشنبه 07/09/98

 

 

آقای مهندس خاتمی

 

 

 

مصالح و فنآوری نوین کد1

 

 

 

دانشگاه

صنعتی سجاد

 

 

 

 

نظارت

 

 

  معماری

 

 

 

 5

 8-12

جمعه 08/09/98

 16-20

پنجشنبه 14/09/98

 8-12

جمعه 15/09/98

17/9/98

ساعت 12

دانشگاه صنعتی سجاد

بصورت الکترونیکی

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره سه، دپارتمان عمران ،معماری و شهرسازی 

تلفن: 36029305   

)مرکز آموزشهای آزاد( آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد

 16-20

شنبه 09/09/98

 

 

 

آقای مهندس خاتمی

 

 

 

 

 

 

 

مصالح و

فن آوری نوین کد 2

 

 

دانشگاه

صنعتی سجاد

 

 

 

نظارت

 

 

 

معماری

 

 

 

 6

 16-20

یکشنبه 10/09/98

 16-20

دوشنبه 11/09/98

 16-20

سهشنبه 12/09/98

زمان و محل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری آزمون

محل برگزاری کلاس

ساعت

تاریخ برگزاری کلاس

نام مدرس

 

نام درس

نام موسسه

صلاحیت

رشته

ردیف

11/9/98

ساعت 12

دانشگاه صنعتی سجاد

بصورت الکترونیکی

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره سه، دپارتمان عمران ،معماری و شهرسازی 

تلفن: 36029305   

)مرکز آموزشهای آزاد( آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد

 16-20

شنبه 02/09/98

 

 

 

 

آقای مهندس محدث

 

 

 

چیلر و برج

خنک کن

 

 

 

دانشگاه

صنعتی سجاد

 

 

 

 

نظارت

 

 

 

 

مکانیک

 

 

 

 

 7

 16-20

یکشنبه 03/09/98

 16-20

دوشنبه 04/09/98

 16-20

سهشنبه 05/09/98

4/10/98

ساعت 12

دانشگاه صنعتی سجاد

بصورت الکترونیکی

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره سه، دپارتمان عمران ،معماری و شهرسازی 

تلفن: 36029305   

)مرکز آموزشهای آزاد( آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد

 16-20

شنبه 23/09/98

 

 

 

آقای مهندس محدث

 

 

 

روشهای

تهویه گرم و سرد 

 

 

 

دانشگاه

صنعتی سجاد

 

 

 

 

نظارت

 

 

 

 

مکانیک

 

 

 

 

 8

 16-20

یکشنبه 24/09/98

 16-20

دوشنبه 25/09/98

 16-20

سهشنبه 26/09/98

 

 

زمان و محل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری آزمون

محل برگزاری کلاس

ساعت

تاریخ برگزاری کلاس

نام مدرس

 

نام درس

نام موسسه

صلاحیت

رشته

ردیف

 

9/09/98

ساعت 12

دانشگاه صنعتی سجاد

بصورت الکترونیکی

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره سه، دپارتمان عمران ،معماری و شهرسازی 

تلفن: 36029305   

)مرکز آموزشهای آزاد( آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد

 20-16

پنجشنبه 23/08/98

 

 

 

 

آقای دکتر فرشیدیانفر

 

 

 

تاسیسات

مکانیکی بلند مرتبه

 

 

 دانشگاه صنعتی سجاد

 

 

 

 

نظارت

 

 

 

 

مکانیک

 

 

 

 

 9

 12-8

جمعه 24/08/98

 20-16

پنجشنبه 30/08/98

 12-8

جمعه 01/09/98

16/9/98

ساعت 8

دانشگاه صنعتی سجاد

بصورت الکترونیکی

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره سه، دپارتمان عمران ،معماری و شهرسازی 

تلفن: 36029305   

)مرکز آموزشهای آزاد( آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد

 16-20

شنبه 09/09/98

 

 

 

 

آقای دکتر موسوی تقیآبادی

 

 

 

سیستمهای کنترل هوشمند

 

 

 دانشگاه صنعتی سجاد

 

 

 

 

نظارت

 

 

 

 

مکانیک

 

 

 

 

 10

 16-20

یکشنبه 10/09/98

 16-20

دوشنبه 11/09/98

 16-20

سهشنبه 12/09/98

26/9/98

ساعت 12

دانشگاه صنعتی سجاد

بصورت الکترونیکی

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره سه، دپارتمان عمران ،معماری و شهرسازی 

تلفن: 36029305   

)مرکز آموزشهای آزاد( آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد

 8-12

جمعه 08/09/98

 

 

 

 

آقای دکتر موسوی تقیآبادی

 

 

 

ساختمانهای بلند مرتبه

 

 

 دانشگاه صنعتی سجاد

 

 

 

 

نظارت

 

 

 

 

برق

 

 

 

 

 11

8-12

پنجشنبه 14/09/98

8-12

جمعه 15/09/98

8-12

پنجشنبه 21/09/98

12/9/98

ساعت 12

دانشگاه صنعتی سجاد

بصورت الکترونیکی

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره سه، دپارتمان عمران ،

معماری و شهرسازی 

تلفن: 36029305   

)مرکز آموزشهای آزاد( آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد

 8-12

جمعه 24/08/98

 

آقای دکتر موسوی تقیآبادی

 

 

 

 

ساختمانهای

هوشمند

 

 

 

 

 

 

 

 

8-12

پنجشنبه 30/08/98

 دانشگاه صنعتی سجاد

 

 

نظارت

 

 

برق

 

 

 12

8-12

جمعه 01/09/98

8-12

پنجشنبه 07/09/98

4/9/98

ساعت 12

دانشگاه صنعتی سجاد

بصورت الکترونیکی

دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره سه، دپارتمان عمران ،معماری و شهرسازی 

تلفن: 36029305   

)مرکز آموزشهای آزاد( آدرس: بلوارجلال آل احمد64،  دانشگاه صنعتی سجاد

 20-16

شنبه 25/08/98

 

 

 

 آقای مهندس سریری

 

 

سیستمهای جریان

ضعیف

 

 

 دانشگاه صنعتی سجاد

 

 

 

 

نظارت

 

 

 

 

برق

 

 

 

 

 13

20-16

یکشنبه 26/08/98

20-16

دوشنبه 27/08/98

20-16

پنجشنبه 30/08/98

 

 

 

دانلود لیست کلی دروس ارتقاء پایه


آغاز ثبت نام دوره هاي مذكور در جدول فوق (رشته عمران و معماری) و همچنین کلیه دوره های آموزشی از ابتداي آبان از طریق سامانه ساجام انجام می پذیرد

 

ورود به سامانه ساجام 

راهنمای ثبت نام دوره های آموزشی از طریق ساجام

 

راهنمای آموزش سامانه آزمون الکترونیکی


١١:٢٤ - چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨    /    عدد : ١٨٦٧    /    تعداد نمایش : ١٢٩٠٣


کاربر مهمان
1398/08/04 7:41
5
4
درود خدمت همکاران گرامی چه زمان کلاس های ارتقا پایه 3 به 2 معماری را اعلام می کنید؟

تا چند روز آینده از طریق همین اطلاعیه اعلام می گردد


پاسخ ها
کاربر مهمان
1398/08/04 11:7
سلام کلاس سیستم های مقاوم فلزی و بتنی چه زمان برگزار میشه ؟

نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: