صفحه اصلي > سایت > اطلاعیه ها 
 


  چاپ        ارسال به دوست

برنامه دروس ارتقاء پايه زمستان 96


دروس 3 به 2 رشته معماری نظارت (بمنظور رعايت حال شهرستاني ها كلاسها آخر هفته برنامه ريزي شده است)

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

معماری

نظارت

دانشگاه صنعتي سجاد

بکارگیری استاندارد ها در معماری( گروه 2)

مهندس جواد مومن آبادي

پنج شنبه 12/11/1396

17-21

دانشگاه صنعتي سجاد -- بلوار امامت-انتهاي امامت 64 (بلوار جلال آل احمد شمالي ، جلال آل احمد 64) – ساختمان شماره 3 – دپارتمان عمران ، معماری و شهر سازی

تلفن 36029000( دفتر آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان

96/11/26

جمعه 13/11/1396

08-12

پنج شنبه 19/11/1396

17-21

جمعه 20 /11/1396

08-12

2

معماری

نظارت

دانشگاه صنعتي سجاد

معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان ( گروه 2)

دكتر سيد مهدي مداحي

پنج شنبه 12/11/1396

08-12

دانشگاه صنعتي سجاد -- بلوار امامت-انتهاي امامت 64 (بلوار جلال آل احمد شمالي ، جلال آل احمد 64) – ساختمان شماره 3 – دپارتمان عمران ، معماری و شهر سازی

تلفن 36029000( دفتر آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان

96/12/3

شنبه 21/11/1396

17-21

سه شنبه 24/11/1396

17-21

شنبه 28/11/1396

17-21

3

معماری

نظارت

دانشگاه صنعتي سجاد

مصالح و فناوری های نوین ساخت (گروه 2)

مهندس آرمین متقی راد

پنج شنبه 19/11/1396

08-12

دانشگاه صنعتي سجاد -- بلوار امامت-انتهاي امامت 64 (بلوار جلال آل احمد شمالي ، جلال آل احمد 64) – ساختمان شماره 3 – دپارتمان عمران ، معماری و شهر سازی

تلفن 36029000( دفتر آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

96/12/15

پنج شنبه 26/11/1396

08-12

پنج شنبه 03/12/1396

08-12

چهارشنبه 09/12/1396

17-21

دروس 3 به 2 رشته معماری نظارت (بمنظور رعايت حال شهرستاني ها كلاسها آخر هفته برنامه ريزي شده است)

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

4

معماری

نظارت

دانشگاه صنعتي سجاد

بکارگیری استاندارد ها در معماری ( گروه1)

مهندس ترانه مهاجر

پنج شنبه 12/11/1396

8-12

دانشگاه صنعتي سجاد -- بلوار امامت-انتهاي امامت 64 (بلوار جلال آل احمد شمالي ، جلال آل احمد 64) – ساختمان شماره 3 – دپارتمان عمران ، معماری و شهر سازی

تلفن 36029000( دفتر آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد.

ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

96/12/9

پنج شنبه 19/11/1396

08-12

پنج شنبه 26/11/1396

08-12

پنج شنبه 03/12/1396

08-12

5

معماری

نظارت

دانشگاه صنعتي سجاد

معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان ( گروه1 )

دکتر آناهیتا زنده دلان

دوشنبه 16/11/1396

17-21

دانشگاه صنعتي سجاد -- بلوار امامت-انتهاي امامت 64 (بلوار جلال آل احمد شمالي ، جلال آل احمد 64) – ساختمان شماره 3 – دپارتمان عمران ، معماری و شهر سازی

تلفن 36029000( دفتر آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

96/11/29

سه شنبه 17/11/1396

17-21

چهارشنبه 18/11/1396

17-21

سه شنبه 24/11/1396

17-21

6

معماری

نظارت

دانشگاه صنعتي سجاد

مصالح و فناوری های نوین ساخت ( گروه1 )

مهندس هادی خاتمی

پنج شنبه 12/11/1396

17-21

دانشگاه صنعتي سجاد -- بلوار امامت-انتهاي امامت 64 (بلوار جلال آل احمد شمالي ، جلال آل احمد 64) – ساختمان شماره 3 – دپارتمان عمران ، معماری و شهر سازی

تلفن 36029000( دفتر آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

96/11/25

جمعه 13/11/1396

08-12

پنج شنبه 19/11/1396

17-21

جمعه 20 /11/1396

08-12


دروس 3 به 2 رشته مکانیک نظارت (بمنظور رعايت حال شهرستاني ها كلاسها آخر هفته برنامه ريزي شده است)

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

مکانیک

نظارت

دانشگاه صنعتي سجاد

تاسیسات گرمائی گروه 1

مهندس محدث

شنبه 21/11/1396

17-21

دانشگاه صنعتي سجاد -- بلوار امامت-انتهاي امامت 64 (بلوار جلال آل احمد شمالي ، جلال آل احمد 64) – ساختمان شماره 3 – دپارتمان عمران ، معماری و شهر سازی

تلفن 36029000( دفتر آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

96/12/2

سه شنبه 24/11/1396

17-21

چهارشنبه 25/11/1396

17-21

شنبه 28/11/1396

17-21

2

مکانیک

نظارت

دانشگاه صنعتي سجاد

تاسیسات بهداشتی گروه 1

مهندس علي سپهر

پنج شنبه 12/11/1396

17-21

دانشگاه صنعتي سجاد -- بلوار امامت-انتهاي امامت 64 (بلوار جلال آل احمد شمالي ، جلال آل احمد 64) – ساختمان شماره 3 – دپارتمان عمران ، معماری و شهر سازی

تلفن 36029000( دفتر آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

دانشگاه سجاد

96/12/12

پنج شنبه 19/11/1396

17-21

پنج شنبه 26/11/1396

17-21

شنبه05/12/1396

17-21

3

مکانیک

نظارت

دانشگاه صنعتي سجاد

اصول کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی گروه 1

مهندس قاسمی

پنج شنبه 12/11/1396

8-12

دانشگاه صنعتي سجاد -- بلوار امامت-انتهاي امامت 64 (بلوار جلال آل احمد شمالي ، جلال آل احمد 64) – ساختمان شماره 3 – دپارتمان عمران ، معماری و شهر سازی

تلفن 36029000( دفتر آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان

96/12/17

جمعه 13/11/1396

8-12

جمعه 20/11/1396

8-12

جمعه 11/12/1396

8-12

4

مکانیک

نظارت

دانشگاه صنعتي سجاد

تدابير لازم در صرفه جوئي مصرف انر‍ژ‍ي گروه 1

دكتر علي كياني فر

جمعه 04/12/1396

8-12

دانشگاه صنعتي سجاد -- بلوار امامت-انتهاي امامت 64 (بلوار جلال آل احمد شمالي ، جلال آل احمد 64) – ساختمان شماره 3 – دپارتمان عمران ، معماری و شهر سازی

تلفن 36029000( دفتر آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان

96/12/24

 

پنج شنبه 10/12/1396

08-12

پنج شنبه 17/12/1396

08-12

جمعه 18/12/1396

08-12

دروس 3 به 2 رشته مکانیک نظارت (بمنظور رعايت حال شهرستاني ها كلاسها آخر هفته برنامه ريزي شده است)

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

مکانیک

نظارت

دانشگاه صنعتي سجاد

تاسیسات گرمائی گروه 2

مهندس محدث

چهارشنبه 02/12/1396

17-21

دانشگاه صنعتي سجاد -- بلوار امامت-انتهاي امامت 64 (بلوار جلال آل احمد شمالي ، جلال آل احمد 64) – ساختمان شماره 3 – دپارتمان عمران ، معماری و شهر سازی

تلفن 36029000( دفتر آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

96/12/14

شنبه 05/12/1396

17-21

سه شنبه 08/12/1396

17-21

چهارشنبه 09/12/1396

17-21

2

مکانیک

نظارت

دانشگاه صنعتي سجاد

تاسیسات بهداشتی گروه 2

مهندس علي سپهر

شنبه 14/11/1396

17-21

دانشگاه صنعتي سجاد -- بلوار امامت-انتهاي امامت 64 (بلوار جلال آل احمد شمالي ، جلال آل احمد 64) – ساختمان شماره 3 – دپارتمان عمران ، معماری و شهر سازی

تلفن 36029000( دفتر آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

دانشگاه سجاد

96/12/12

شنبه 21/11/1396

17-21

شنبه 28/11/1396

17-21

پنج شنبه 03/12/1396

17-21

3

مکانیک

نظارت

دانشگاه صنعتي سجاد

تدابير لازم در صرفه جوئي مصرف انر‍ژ‍ي گروه 2

دكتر علي كياني فر

پنج شنبه 19/11/1396

8-12

دانشگاه صنعتي سجاد -- بلوار امامت-انتهاي امامت 64 (بلوار جلال آل احمد شمالي ، جلال آل احمد 64) – ساختمان شماره 3 – دپارتمان عمران ، معماری و شهر سازی

تلفن 36029000( دفتر آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان

96/12/9

پنج شنبه 26/11/1396

08-12

جمعه 27/11/1396

08-12

پنج شنبه 03/12/1396

08-12
دروس برق

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

برق

پایه سه به دو

دانشگاه فردوسی مشهد

آسانسور و پله برقی

مهندس عطاران زاده

پنج شنبه 26/11/96

20 – 16

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان

96/12/10

جمعه 27/11/96

20 – 16

پنج شنبه03/12/96

20 – 16

جمعه 04/12/96

20 – 16

2

برق

پایه دو به یک

دانشگاه فردوسی مشهد

ساختمان های هوشمند

مهندس موسوی

دوشنبه 16/11/96

20 – 16

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

96/11/30

چهارشنبه 18/11/96

20 – 16

پنج شنبه 19/11/96

20 – 16

جمعه 20/11/96

20 – 16

3

برق

پایه دو به یک

دانشگاه فردوسی مشهد

تأسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه

مهندس موسوی

پنج شنبه 19/11/96

12 – 8

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان

96/12/2

جمعه 20/11/96

12 – 8

پنج شنبه 26/11/96

12 – 8

جمعه 27/11/96

12 – 8

دروس 3 به 2 رشته عمران نظارت

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

عمران

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفت ساخت

(گروه اول)

مهندس وکیلی

پنج شنبه 12/11/96

12 – 8

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

96/11/23

جمعه 13/11/96

12 – 8

شنبه 14/11/96

20 – 16

یکشنبه 15/11/96

20 – 16

2

عمران

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

قالب بندی و قالب برداری

(گروه اول)

مهندس مروتی

پنج شنبه 12/11/96

20 – 16

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

96/11/28

سه شنبه 17/11/96

20 – 16

پنج شنبه 19/11/96

20 – 16

جمعه 20/11/96

20 – 16

3

عمران

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

مصالح و فناوری های نوین ساختمان

(گروه اول)

مهندس خاتمی

پنج شنبه 26/11/96

20 – 16

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

96/12/5

جمعه 27/11/96

12 – 8

شنبه 28/11/96

20 – 16

یکشنبه 29/11/96

20 – 16

4

عمران

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

مبانی گودبرداری، ئوتکنیک وسازه­های نگهبان

(گروه اول)

دکتر رسولی

پنج شنبه 19/11/96

12 – 8

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

96/12/7

جمعه 20/11/96

12 – 8

شنبه 21/11/96

20 – 16

دوشنبه 23/11/96

20 – 16

دروس 3 به 2 رشته عمران نظارت (بمنظور رعايت حال شهرستاني ها كلاسها آخر هفته برنامه ريزي شده است)


رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

عمران

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفت ساخت

(گروه دوم)

مهندس وکیلی

پنجشنبه 26/11/96

12 – 8

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

96/12/6

جمعه 27/11/96

20 – 16

یکشنبه 29/11/96

20 – 16

دوشنبه 30/11/96

20 – 16

2

عمران

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

قالب بندی و قالب برداری

(گروه دوم)

مهندس مروتی

پنج شنبه 12/11/96

12 – 8

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

96/11/28

جمعه 13/11/96

12 – 8

پنج شنبه 19/11/96

12 – 8

جمعه 20/11/95

12 – 8

3

عمران

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

مصالح و فناوری های نوین ساختمان

(گروه دوم)

مهندس خاتمی

شنبه 14/11/96

20 – 16

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

96/11/24

یکشنبه 15/11/96

20 – 16

دوشنبه 16/11/96

20 – 16

سه شنبه 17/11/96

20 – 16

4

عمران

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و

سازه های نگهبان (گروه دوم)

دکتر رسولی

سه شنبه 24/11/96

20 – 16

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

96/12/7

چهارشنبه 25/11/96

20 – 16

جمعه 27/11/96

12 – 8

شنبه 28/11/96

20 – 16


دروس 2 به 1 رشته عمران نظارت

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

عمران

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

روش­های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

(گروه اول)

مهندس نخعی

پنج شنبه 19/11/96

12 – 8

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

96/12/10

جمعه 20/11/96

12 – 8

پنج شنبه 26/11/96

20 – 16

جمعه 27/11/96

20 – 16

2

عمران

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

روش­های تعمیر، مرمت و تقویت سازه­ها

(گروه اول)

دکتر صمدی

پنج شنبه 19/11/96

20 – 16

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

96/12/8

جمعه 20/11/96

20 – 16

جمعه 27/11/96

12 – 8

شنبه 28/11/96

20 – 16

3

عمران

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

روش­های تولید صنعتی ساختمان

(گروه اول)

دکتر شریعتمدار

پنج شنبه 03/12/96

12 – 8

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

96/12/16

جمعه 04/12/96

12 – 8

پنج شنبه 10/12/96

20 – 16

جمعه 11/12/96

20 – 16

4

عمران

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

بتن ویژه و روش­های خاص بتن ریزی

(گروه اول)

دکتر بلوری بزاز

پنج شنبه 03/12/96

20 – 16

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

96/12/19

جمعه 04/12/96

20 – 16

پنج شنبه 10/12/96

12 – 8

جمعه 11/12/96

12 – 8

دروس 2 به 1 رشته عمران نظارت

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

عمران

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

روش­های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

(گروه دوم)

مهندس نخعی

پنج شنبه 19/11/96

20 – 16

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

96/12/10

جمعه 20/11/96

20 – 16

پنج شنبه 26/11/96

12 – 8

جمعه 27/11/96

12 – 8

2

عمران

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

روش­های تعمیر، مرمت و تقویت سازه­ها

(گروه دوم)

دکتر صمدی

جمعه 20/11/96

12 – 8

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

96/12/8

شنبه 21/11/96

20 – 16

پنج شنبه 26/11/96

20 – 16

جمعه 27/11/96

20 – 16

3

عمران

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

روش­های تولید صنعتی ساختمان

(گروه دوم)

دکتر شریعتمدار

پنج شنبه 03/12/96

20 – 16

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

96/12/16

جمعه 04/12/96

20 – 16

پنج شنبه 10/12/96

12 – 8

جمعه 11/12/96

12 – 8

4

عمران

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

بتن ویژه و روش­های خاص بتن ریزی

(گروه دوم)

دکتر بلوری بزاز

پنج شنبه 03/12/96

12 – 8

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

ساعت 13

سالن اجتماعات دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

96/12/19

جمعه 04/12/96

12 – 8

پنج شنبه 10/12/96

20 – 16

جمعه 11/12/96

20 – 16

برنامه زمانبندي آزمونها:

رشته

صلاحیت

نام درس

تاریخ آزمون

روز آزمون

ساعت آزمون

مکان آزمون

معماری

نظارت

بکارگیری استاندارد

26/11/96

پنجشنبه

12:00

سالن اجتماعات سازمان

معماری

نظارت

معماری پایدار و صرفه جویی

3/12/96

پنجشنبه

12:00

سالن اجتماعات سازمان

معماری

نظارت

مصالح و فن آوریهای نوین(2)

15/12/96

سه شنبه

13:00

سالن اجتماعات سازمان

معماری

نظارت

بکارگیری استاندارد(2)

9/12/96

چهار شنبه

13:00

سالن اجتماعات سازمان

معماری

نظارت

معماری پایدار و صرفه جویی(2)

29/11/96

یکشنبه

13:00

سالن اجتماعات سازمان

معماری

نظارت

مصالح و فن آوریهای نوین(2)

25/11/96

چهار شنبه

13:00

سالن اجتماعات سازمان

مکانیک

نظارت

تاسیسات گرمایی

2/12/96

چهار شنبه

13:00

سالن اجتماعات سازمان

مکانیک

نظارت

تاسیسات بهداشتی

12/12/96

شنبه

13:00

دانشگاه سجاد

مکانیک

نظارت

اصول کنترل و بازرسی

17/12/96

پنجشنبه

12:00

سالن اجتماعات سازمان

مکانیک

نظارت

تدابیر لازم صرفه جویی

24/12/96

پنجشنبه

12:00

سالن اجتماعات سازمان

مکانیک

نظارت

تاسیسات بهداشتی

14/12/96

دوشنبه

13:00

سالن اجتماعات سازمان

مکانیک

نظارت

تاسیسات گرمایی

12/12/96

شنبه

13:00

دانشگاه سجاد

مکانیک

نظارت

تدابیر لازم صرفه جویی

9/12/96

چهار شنبه

12:00

سالن اجتماعات سازمان

برق

سه به دو

آسانسور و پله برقی

10/12/96

پنجشنبه

12:00

سالن اجتماعات سازمان

برق

دو به یک

ساختمان هوشمند

30/11/96

دوشنبه

13:00

سالن اجتماعات سازمان

برق

دو به یک

تاسیسات برقی بلند مرتبه

2/12/96

چهار شنبه

12:00

سالن اجتماعات سازمان

عمران

نظارت

اصول حرفه ای

23/11/96

چهار شنبه

13:00

سالن اجتماعات سازمان

عمران

نظارت

قالب بندی

28/11/96

دوشنبه

13:00

سالن مهندسی فردوسی

عمران

نظارت

مصالح و فناوری نوین

5/12/96

شنبه

13:00

سالن اجتماعات سازمان

عمران

نظارت

گودبرداری

7/12/96

دوشنبه

13:00

سالن مهندسی فردوسی

عمران

نظارت

اصول حرفه ای(2)

6/12/96

یکشنبه

13:00

سالن اجتماعات سازمان

عمران

نظارت

قالب بندی(2)

28/11/96

دوشنبه

13:00

سالن مهندسی فردوسی

عمران

نظارت

مصالح و فناوری نوین(2)

24/11/96

سه شنبه

13:00

سالن اجتماعات سازمان

عمران

نظارت

گودبرداری(2)

7/12/96

دوشنبه

13:00

سالن مهندسی فردوسی

عمران

نظارت2به1

روشهای اجرا و کنترل(1و2)

10/12/96

پنجشنبه

13:00

سالن مهندسی فردوسی

عمران

نظارت2به1

روشهای تعمیر و مرمت(1و2)

8/12/96

سه شنبه

13:00

سالن مهندسی فردوسی

عمران

نظارت2به1

روشهای تولید صنعتی(1و2)

16/12/96

چهار شنبه

13:00

سالن مهندسی فردوسی

عمران

نظارت2به1

بتن ویژه و روشهای خاص(1و2)

19/12/96

شنبه

13:00

سالن مهندسی فردوسی

 

 


٠٩:٥٤ - يکشنبه ٨ بهمن ١٣٩٦    /    عدد : ١٢١٥    /    تعداد نمایش : ١٢١٥٣


کاربر مهمان
1396/12/13 10:54
0
0
اعلام نتايج ازمون ارتقا پايه به چه نحوي هستش. ممنون

از طريق لينک زير nezammohandesi.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=262


کاربر مهمان
1396/12/09 16:42
0
0
اطلاع رسانی برگزاری دوره ضعیفه وقتی متوجه میشیم که دوره تمام شده چرا اینطوریه؟
کاربر مهمان
1396/11/17 17:19
0
2
دوره های مکانیک 2به 1 چرا برگزار نمیشه؟

خير برگزار نمي گردد


کاربر مهمان
1396/11/13 22:54
0
0
برای ارتقا پروانه ترافیک دوره ندارید؟

براي اين رشته مي بايست در دو سمينار آموزشي شرکت نماييد . مي توانيد جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره 37015415 تماس حاصل فرماييد


کاربر مهمان
1396/11/12 9:22
0
4
شماره 37015415 در اغلب مواقع (بیش از 90%) جوابگو نیست متاسفانه.
کاربر مهمان
1396/11/12 9:0
0
0
چرا نظرات مستقیم ثبت نمیشه؟
کاربر مهمان
1396/11/12 8:54
0
2
دوره های عمران 2به 1 چرا برگزار نمیشه؟

اعلام گرديده است


کاربر مهمان
1396/11/10 14:10
0
0
با سلام؛من آزمون پایه 3 اجرا رو اسفند 94 قبول شدم و پایه 3 نظارت رو شهریور 95 ، در هر مرحله برای دریافت پروانه کارم به مشکل می افتاد.اکنون 4 ماه برای کلاس کارورزی اجرا ثبت نام کردم ولی هنوز خبری نیست.حالا سوالم اینه 1-برای اینکه زمان زیادی از امتحانم میگذره وبرای دریافت پروانه مشکلی پیش نمیاد؟ 2- کی برگذار میشه؟ با تشکر

اعتبار قبولي آزمون 4 سال مي باشد جهت کلاسهاي اجرا با شکاره 37015415 تماس حاصل فرماييد


کاربر مهمان
1396/11/10 13:23
0
0
من در کلاس ارتقاء پایه سه به دو برق دوره زمستان 96 با عنوان سیستم های جریان ضعیف ثبت نامه کرده ام ولی در این تقویم اعلامی عنوان نشده.آیا این کلاس برگزار نمی شود؟

با شماره 37015415 تماس حاصل فرماييد


کاربر مهمان
1396/11/10 9:10
0
0
با سلام من برای دوره سازه نگهبان 3 به 2 زمستان شرکت کردم ولی اسمم تو لیست نیست با شماره داده شده هم تماس گرفتم ولی کسی گوشی رو بر نمیداره یا اشغالی میخوره. لطفا اگه شماره ای میذارید برای تماس، حداقل کسی جواب بده ممنون میشم. برای شهرستانی ها سخته که برای ی سوال حضوری بیان مشهد. با تشکر

با شماره 37015400 و 37015415 تماس حاصل فرماييد


کاربر مهمان
1396/11/10 7:44
1
0
دوره بازرسی جئش چه موقع برگزار میشه ؟؟؟؟؟؟؟ حدود 2 ماه از ثبت نام من گذشته و هیچ اطلاع رسانی ندارید

لازمه تشکيل اين دوره مستلزم به حد نصاب رسيدن آن مي باشد. همچنين شما مي توانيد در صورت هر گونه پرسش با شماره 37015400 و 37015415تماس حاصل فرماييد


کاربر مهمان
1396/11/10 2:30
0
0
نظارت عمران چند کلاس باید شرکت کرد؟ هزینه کلاس ها چگونه است؟

با شماره 37015400 و 37015415تماس حاصل فرماييد


کاربر مهمان
1396/11/09 22:28
0
1
با سلام و عرض ادب و احترام بنده در کلاسهای ارتقا 2 به 1 رشته برق در دوره پاییزه شرکت کرده ام اما هنوز نتایج اعلام نشده و پس از پیگیری های مکرر میگویند این هفته اعلام میشود الان نزدیک به 3 ماه است ولی نتایج اعلام نشده است.دلیل چیست؟چه کسی جوابگو میباشد.

واحد آموزش سازمان شماره 37015400 و 37015415تماس حاصل فرماييد


کاربر مهمان
1396/11/09 21:28
0
0
هنوز امکان ثبت نام هست? هزينهش چقدره?

به واحد آموزش سازمان و يا با شماره 37015400 و 37015415تماس حاصل فرماييد


کاربر مهمان
1396/11/09 20:57
0
3
سلام.حدود هشت ماه پیش برای نظارت دو به یک ثبت نام کردم . الان یعنی چی زمستان دوره نداریم ؟ و حالا فقط میخام بدونم چجوری میتونم پولمو پس بگیرم ؟؟ شهرستان بیشتر از مشهد کلاس برگزار میشه .

لازمه تشکيل اين دوره مستلزم به حد نصاب رسيدن آن مي باشد به واحد آموزش مراجعه فرماييد


پاسخ ها
کاربر مهمان
1396/11/10 9:13
حتما می خوان نصف اعضا سازمان ثبت نام کنن تا به حد نصاب برسه

کاربر مهمان
1396/11/09 20:47
0
3
سلام خسته نباشید ارتقاء ۲به۱ رشته عمران نظارت رو میخواستم بدونم کی برگزار میشه

در صورت به حد نصاب رسيدن کلاس در بهار 97 برگزار مي گردد


کاربر مهمان
1396/11/09 19:46
0
1
من یکسالی هست منتظر کلاسهای ارتقا نظارت عمران پایه ۲ به ۱ هستم. خواهشمندم برگزار کنید

لازمه تشکيل اين دوره مستلزم به حد نصاب رسيدن آن مي باشد


کاربر مهمان
1396/11/09 19:5
0
3
سلام دو به یک معماری (طراحی و نظارت) ایا برگزار میشه؟

در دوره زمستان 96 برگزار نمي گردد


کاربر مهمان
1396/11/09 18:59
0
2
با سلام و تشکر. در مورد ارتقاء معماری ۲به۱ برنامه ای دارید؟

در چند روز آينده اعلام مي گردد


کاربر مهمان
1396/11/09 18:55
0
1
عمران محاسبه برگذار نمیشه؟

در دوره زمستان 96 برگزار نمي گردد


کاربر مهمان
1396/11/09 18:25
2
1
برنامه کلاسهای ارتقا نظارت عمران پایه ۲ به ۱ کی اعلام مبشود

در دوره زمستان برگزار نمي گردد.


پاسخ ها
کاربر مهمان
1396/11/10 0:34
برای نظارت 2به 1 عمران تابستان ثبت نام کردیم وهزینه ان هم پرداخت شده .چرا وقتی متقاضی هست و ثبت نام کردید بااین که قول برگذاری را دادیدباز 2به1 ارایه نمیکنید.

نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: